Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Datavert

Vegdirektoratet søker datavert (data steward)

Statens vegvesenOslo13. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bjørn Broum

Fagdirektør

+47 900 22 715

Torgeir Haukaas

Er du den vi ser etter?

Er du en datavert som ønsker utfordringen med å forvalte data som forbedre mobilitet, trafikksikkerhet og fremkommelighet? Tar du utfordringen med å jobbe med en bred variasjon av nye datakilder slik som sensorer, operasjonell teknologi (OT) og geografiske data? Da kan dette være stillingen for deg!

Statens vegvesen samler i dag inn store mengder informasjon om transportsystemet. Vi står overfor stadig flere forventninger og krav fra myndigheter og samfunnet om å bruke og dele disse dataene. I fremtiden vil datavolumene øke, og mobilitets-, trafikksikkerhets- og fremkommelighetsdata vil bli en enda viktigere del av dataøkosystemet innenfor en utvidet samferdselssektor og intelligente transportsystemer (ITS). I tillegg vil data spille en vesentlig rolle for å oppnå bærekraftsmålene. Vi satser sterkt på data som en strategisk ressurs, og har opprettet en egen avdeling for Data, innsikt, analyse (DIA) som skal være en pådriver for en data- og innsiktsdrevet virksomhet.

Vi etablerer nå vår nye dataplattform, Saga 2.0, i samarbeid med IT-divisjonen vår. Saga 2.0 vil være tjenesten vår for innsamling, lagring, behandling, analyse, rapportering og deling av data, både internt og eksternt. Videre vil vi utvikle driftsmodellen med klare roller og ansvarsområder mellom plattform-teamet og IT og DIA sine DataOps-team. Dette gir deg muligheten til å fokusere på din kjernekompetanse innenfor data governance som datavert for å bidra til en god dataforvaltningspraksis i DataOps-teamet. Du vil også samarbeide med våre fyrtårn- og BI-team for å utforske potensialet til dataene og skape verdi for hele etaten.

Avdeling for Data, innsikt og analyse er under oppbygging og det må forventes at arbeidsoppgaver og organisering kan endres over tid. Kontorsted for stillingen vil være i Trondheim eller Oslo.

Arbeidsoppgaver for stillingen

 • Påse og bidra til etterlevelse av data governance-krav i DataOps-teamet
 • Registrere data i datakatalogen for brukertilgjengelighet og forståelse
 • Bidra til konsistent bruk av begreper, forretningsregler og navnestandarder
 • Delta faglig i utvikling av innsikt, analyseaktiviteter, prosjekter og initiativer for å sikre overholdelse av data governance-prinsipper
 • Identifisere og adressere problemer knyttet til datakvalitet i samarbeid med eiere av kildesystemer
 • Utvikle og implementere rutiner for helhetlig dataforvaltning gjennom hele livssyklusen, fra datakilde til tilrettelagt datasett, inkludert arkivering og sletting
 • Gi opplæring til fyrtårn, BI-team og data scientists om data governance-retningslinjer og verktøy, og følge opp etterlevelsen
 • Sikre brukernes tilgang til nødvendige data på dataplattformen og identifisere eventuelle avvik

Kvalifikasjoner

Du har minimum bachelorgrad innen matematiske, økonomiske eller tekniske fag. Spesielt relevant og omfattende erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Du bør ha minimum 3 års relevant arbeidserfaring. Stillingen krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

For å lykkes i rollen er det en fordel om du har erfaring med

 • datakataloger og metadataadministrasjon
 • å håndtere og følge opp datakvalitet
 • begrepsforvaltning og forretningsbegreper
 • databehandling, inkludert dataflyt, dataintegrasjon og datatransformasjon
 • tilgangskontrollprinsipper og personvern
 • opplæring og veiledning av ulike brukere om data governance-prinsipper og -prosesser
 • å samarbeide med forskjellige interessenter, inkludert data/systemeiere for kildesystemer, faggrupper og brukere og tekniske team

Vi søker flere roller til samme fagmiljø. Se gjerne om en av disse passer deg vel så bra, eller tips en bekjent, ved å gå inn på www.vegvesen.no/jobb

Vi legger vekt på at du

 • er trygg, motivert og villig til å utvikle deg i rollen
 • du evner å prioritere og sette mål
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og trives som rollemodell og kulturskaper
 • trives med å jobbe i tverrfaglige team og ha fokus på å veilede og gi råd

Hvorfor skal du velge oss?

Stort engasjement og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du
spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Trondheim eller Oslo
introduksjonsprogram og fadderordning
fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne fagdirektør Bjørn Broum på tlf. +47 900 22 715 eller Torgeir Haukaas på tlf. +47 934 41 482.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 13.08.2023.

Stillingsinfo

Frist13. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Bjørn Broum

Fagdirektør

Torgeir Haukaas


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.