Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Dataplattformarkitekt

Vi søker dataplattformarkitekt, utvikler og DevOps til vårt nye Dataplattformteam!

Statens vegvesen Drammen8. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Siw Karinen

Seksjonssjef

siw.karinen@vegvesen.no

Abdelghafour Sahraoui

Seksjonssjef

Nøkkelord

DevopsPlattformarkitektUtviklerKubernetesDataplattform

Statens vegvesen sitter på enorme mengder data fra veitransportsystemet. Vi satser for fullt på å bruke disse dataene på en smartere måte, til nytte for samfunnet og for alle som ferdes i trafikken. Vi er i tidlig fase av utviklingen av neste generasjons dataplattform, Saga 2.0. Dataplattformen blir vår motorvei for lagring, behandling og deling av data. Vi bygger plattformen basert på lakehouseprinsipper i arkitektur- og teknologivalg. Les mer her: Bli med på å forme neste generasjons dataplattform – en viktig brikke for framtidens digitale vei | Statens vegvesenDataplattformen bygges som et produkt, slik at vi skiller på utviklingen av plattformen og utviklingen av dataprodukter og tjenester, med hjelp av plattformproduktet. Det betyr at de fleste som jobber med å integrere mot datakilder, transformere, tilrettelegge eller analysere data, vil jobbe mot vårt interne plattformprodukt. Infrastruktur og drift IT har ansvaret for å utvikle og bygge opp infrastrukturen som plattformen skal basere seg på og blir hjemmehavn for denne satsningen.

Vi har nå flere ledige stillinger inn i det nye dataplattformteamet vårt: Dataplattformarkitekt; Dataplattformutvikler og Dataplattform DevOps. Kontorsted for stillingene er Drammen eller Skien. Andre kontorsteder kan ev. vurderes.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver - Dataplattformarkitekt:

 • Utforme arkitekturen for dataplattformen, inkludert valg av teknologier og verktøy
 • Sikre at arkitekturen støtter både nåværende og fremtidige forretningsbehov
 • Veilede teammedlemmer om dataplattformens arkitektur prinsipper og praksiser
 • Kravspesifisering til underliggende infrastruktur, både onprem og i allmenn sky, samt kravspesifisering omkring sikkerhet
 • Samarbeide tett med sentrale premissgivere og teamene som bruker plattformen
 • Plattformen er bygget og skal videreutvikles på prinsippet om "fit for purpose" og dataplattformarkitekten bør derfor overvåke industritrender og relevant arkitekturpraksis.

Arbeidsoppgaver – Dataplattformutvikler:

 • Utvikle infrastruktur-som-kode (IaC) for installasjon og konfigurasjon av nye tjenester, testing, vedlikehold av eksisterende tjenester, grunnleggende oppsett av datatilganger, utrulling av Kubernetes-klynger
 • Ta output fra arkitekturarbeid, produkteiers backlog og FoU-arbeid og omsette til praksis
 • GitOps metodikk ved bruk av Flux, Kustomize og CI/CD
 • Bistå i feilsøking ved behov og dialog rundt verktøyvalg og innretningen av disse
 • Vedlikehold av dokumentasjon

Arbeidsoppgaver – Dataplattform DevOps:

 • Drifte og vedlikeholde Kubernetes og dataplattformens komponenter, støtteverktøy som Gitlab, bidra ved oppgradering og feilsøking ved behov
 • Bygge og vedlikeholde container-imager til dataplattformen
 • Samarbeid med andre relevante infrastrukturteam og -ressurser
 • Støtte dataingeniører/dataanalytikere ved behov
 • Oppsett av monitorering og definering av tilhørende alarmer, metrikker og logging
 • Vedlikehold av dokumentasjon av verktøy og relevant infrastruktur
 • Sikre oppetid, tilgjengelighet og kapasitet

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

For Dataplattformarkitekt ønsker vi oss

 • 3-5 års erfaring innenfor IT-arkitektur med god kunnskap innen datamodellering og dataprosesser
 • evne å omsette strategi, veikart, domenearkitektur og føringer til faktiske løsninger
 • erfaring med allmenn og privat skyteknologier
 • erfaring med Data Lakehousearkitektur og stordatateknologier
 • erfaring med smidig produktutvikling og det å jobbe i produktteam (gjerne fra ledende roller som Scrum master og liknende)
 • For å lykkes i denne stillingen må du kunne kommunisere godt med utviklere, og det vil være en fordel om du selv har bakgrunn som utvikler.

For Dataplattformutvikler ønsker vi oss

 • dokumenterbar Infrastruktur-som-kode (IaC) erfaring med produkter som Terraform, Flux, eller tilsvarende, gjerne både on-prem og i allmenn sky
 • dokumenterbar kompetanse på bruk av Kubernetes og automatisering av tjenester og applikasjoner i denne
 • erfaring som utvikler hvor det vektlegges erfaring med Golang, Java, Python
 • erfaring fra verktøy innenfor datadomenet som Apache Spark, Lake house-arkitektur, ETL, datavarehus, og liknende (er en fordel)
 • erfaring med smidig produktutvikling og det å jobbe i produktteam
 • erfaring med bruk av CI/CD og utvikling og vedlikeholde av CI/CD pipelines

For Dataplattform DevOps ønsker vi oss

 • forståelse og erfaring fra hvordan Kubernetes og tilhørende infrastruktur fungerer, samt sikkerhetsmekanismer
 • erfaring fra verktøy innenfor datadomenet som Apache Spark, Lake house-arkitektur, ETL, datavarehus, og liknende (er en fordel)
 • utviklererfaring og automatisering (er en fordel)
 • erfaring med objektbasert lagring
 • god erfaring med og kunnskap om bruk av Linux operativsystemer
 • erfaring fra sårbarhetsanalyse verktøy og sikring av supply chain (er en fordel)

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har analytiske ferdigheter for å løse komplekse utfordringer, og som evner å tilpasse deg endringer i teknologi og sikkerhetslandskapet. Vi tror også det er viktig at du er fremoverlent og tar til deg ny kunnskap. Du må være selvgående, men også være glad i og god på å jobbe i team.

Det er selvfølgelig viktig for oss at du har sterke samarbeidsegenskaper. Du må også ha effektive kommunikasjonsevner, for eksempel for å klare å kommunisere komplekse utfordringer på en forståelig måte.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Aktuelle kontorsteder for stillingen vil være: Drammen og Skien

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Kontaktperson

Synes du dette høres interessant ut? Kontakt Siw Karinen, tlf. +47 950 58 795, e-post siw.karinen@vegvesen.no og Abdelghafour Sahraoui, tlf. +47 982 55 105, e-post abdelghafour.sahraoui@vegvesen.no, for mer informasjon.

Stillingsinfo

Frist8. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Abdelghafour Sahraoui

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.