Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Dataforvalter

Skagerak Kraft AS

Skagerak Energi ASPorsgrunn30. september 2023
Søk her

Kontaktperson

John Gunnar Svendsen

Seksjonsleder Digital Utvikling

johngunnar.svendsen@skagerakenergi.no

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 52 hel- og deleide vannkraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende ressurser, og en skånsom utbygging av nye. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001 og har intensivert arbeidet innen bærekraft og taksonomi. Vi søker nå:

Dataforvalter

Mulighetene er mange, og aktivitetsnivået er høyt hos oss for tiden!

Vi er godt i gang med en spennende digitaliseringsprosess, og seksjon Digital utvikling er sentral i dette arbeidet hvor målet er optimalisering av forretningsprosesser innenfor blant annet krafthandel og drift av våre produksjonsanlegg. Dette foregår i et stadig mer avansert teknologilandskap, med økt fokus på dataanalyse, digitale tvillinger, maskinlæring og kunstig intelligens. Seksjonen har ansvaret for alle oppgaver knyttet til både dataforforvaltning og -forskning, og mengden interessante oppgaver er økende.

Som Dataforvalter vil du være sentral i arbeidet med å maksimere verdien av selskapets data, blant annet ved å:

  • Forvalte og videreutvikle roller og prosesser innenfor dataforvaltning
  • Ha ansvaret for opplæring, kompetanseutvikling og rådgiving rettet mot selskapets dataeiere og dataproduktteam
  • Administrere selskapets datastyringsteam
  • Koordinere tekniske utviklingsaktiviteter

For å trives i denne jobben må du være selvstendig og strukturert og du har gode pedagogiske evner. Du er engasjert og initiativrik med øye for muligheter og det å finne de gode løsningene. Du er blid og positiv med god formidlingsevne, og du er orientert mot team og samhandling.

Vi trenger at du har minimum bachelorutdanning innen digitalisering, informatikk, informasjonsforvaltning og / eller lignende. Erfaring og praksis fra DAMA (The Data Management Body of Knowledge), datamodellering / informasjonsmodellering og moderne dataarkitekturer (som Data Mesh) og moderne arbeidsformer (som DataOps) vil være nyttig. Det vil også erfaring fra ETL, data pipelines, SQL, Python, og de tekniske plattformene til Microsoft Azure og Cognite Data Fusion være.

Vi regner med at du er oppdatert på skybasert teknologi for datauthenting og analyse, og har du erfaring fra kvalitetsarbeid og endringsledelse, tverrfaglig teamarbeid, undervisning og veiledning er det en fordel.
Du har enten kjennskap til fornybarbransjen eller har et sterkt ønske om å få det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferdsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og vi setter alltid sikkerheten til våre ansatte først.

Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?

Kontakt Seksjonsleder Digital Utvikling John Gunnar Svendsen Telefon 476 70 906 / e-post: johngunnar.svendsen@skagerakenergi.no

Søknadsfrist er 30. september 2023

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.

Stillingsinfo

Frist30. september 2023

Kontaktperson

John Gunnar Svendsen

Seksjonsleder Digital Utvikling


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Skagerak Energi AS

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 52 hel- og deleide kraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001 og har intensivert arbeidet innen bærekraft og taksonomi.