Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Dataanalytiker

Drømmer du om å forvandle tall og informasjon til bærekraft?

Statens vegvesenTrondheim31. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Anne Ogner

Seksjonssjef

anne.ogner@vegvesen.no

Vil du være med på å forme fremtiden?

Statens vegvesen leter etter en engasjert medarbeider til å bli en del av Klima- og miljøseksjonen. Vi koordinerer etatens oppgaver innen miljø, klima og bærekraft. Seksjonen skal tilrettelegge for at etatens aktiviteter er samordnet, at det er god informasjonsflyt, at det gjøres riktige prioriteringer og at bærekraft står på agendaen. Dette vil være en del av din jobb i samarbeid med resten av seksjonens fagmiljø.

Du kommer til å arbeide i en tverrfaglig seksjon med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer. Vi jobber med klimagassutslipp, lokal luftkvalitet, støy, lysmiljø, forurensning til jord og vann, naturressurser, naturmangfold, landskap og kulturmiljø. I tillegg utvikler vi og sprer kunnskap, slik at Statens vegvesen bidrar til helhetlige og bærekraftige løsninger.

Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis Trondheim, men Hamar, Moss eller Molde er også aktuelle.

Hva skal du jobbe med?

For å styrke seksjonen søker vi ny kollega som er innovativ, analytisk, og med stort engasjement for bærekraft, klima og miljø. Du vil ha en sentral rolle inn i arbeidet med å gjøre oss mer datadrevet innen klima-, miljø og bærekraft. Du vil styrke vårt arbeid med dataanalyser slik at vi har god styringsinformasjon som sikrer at vi når våre mål. Stillingen vil også innebære mye tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.

Du kommer til å jobbe med:

 • Innhente, bearbeide, analysere og fremstille data knyttet til klima, miljø og bærekraft
 • Sikre datakvalitet
 • Utvikle og drifte dashbord/system for bærekraft, klima og miljø
 • Du vil inngå i vårt bærekraftsteam
 • Delta i og utvikle nettverk
 • Bidra til å gjennomføre bærekraftstrategien og følge opp resultater

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er strukturert og analytisk, men også nytenkende og kreativ. Vi ønsker at du har erfaring fra strategisk arbeid knyttet til klima, miljø og bærekraft samt erfaring med behandling av data.

 • Du har relevant utdanning fra universitet/høgskole, med mastergrad innenfor datavitenskap, samfunnsøkonomi, bærekraft eller tilsvarende. For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Du brenner for bærekraft
 • Du har kompetanse på å samle og organisere data, analysere datasett og presentere/fremstille data.
 • Du har kompetanse med datainnhenting, bearbeide data, analyse og visuell fremstilling.
 • Du arbeider selvstendig, men er også en lagspiller som ønsker å bygge gode relasjoner.
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig på norsk.
 • Vi ønsker at du har kunnskap om bærekraft, klima- og miljøutfordringer.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonssjef Anne Ogner, mob. +47 930 09 732 eller anne.ogner@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist31. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.