Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Data Scientist

Bruk din ekspertise til å avsløre trusler og styrke landets forsvar!

EtterretningstjenestenOslo20. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 231 01 642

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Hvilke muligheter får du?

Hos oss vil du få muligheten til å bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.

Hvem er så du?

Synes du protokoller og informasjonssikkerhet er spennende? Liker du å gå i dybden for virkelig å forstå hvordan ting fungerer, og ikke er redd for å teste hypotesene dine? Da er det kanskje deg vi ser etter.

Vi søker en nysgjerrig utvikler innen protokollanalyse som vil jobbe for å besvare etterretningstjenestens oppdrag i det digitale rom.

Hvilken erfaring ser vi etter?

Vi ser etter kandidater med god kompetanse på internett, nettverkstrafikk og moderne kommunikasjonsprotokoller, noe erfaring fra programmering med språk som for eksempel Python, C++, Scala eller Java, og grunnleggende kjennskap til metoder for å behandle og analysere data.

Vi tror du interesserer deg spesielt for en eller flere av følgende:

 • Wifi, Bluetooth og IoT-nettverk
 • LTE og 5G
 • Sikkerhet og krypteringsteknologi i nettbaserte tjenester og applikasjoner
 • Analyse og reversing av applikasjoner og protokoller
 • Mobile applikasjonsplattformer

Arbeidsoppgaver

Litt om din arbeidshverdag

Som en nysgjerrig protokollanalytiker vil du inngå i en enhet hvor hverdagen preges av praktiske hands-on oppgaver som krever gode problemløsningsevner, bred teknisk kompetanse og gode samarbeidsevner.

Her kan du forvente en jobb med stor grad av variasjon i arbeidsoppgavene hvor du vil bli eksponert for mange ulike problemstillinger og miljøer. Du kommer til å inngå i et stort fagmiljø og bistå med planlegging og kommunikasjon med andre enheter både nasjonalt og internasjonalt innenfor analyse av nettverkstrafikk, informasjonssikkerhet og stordatabehandling.

Hos oss er det rom for egenutvikling enten i form av deltagelse på fysiske eller digitale kurs eller studier. Vi satser også på kunnskapsdeling internt. Du vil komme til en bedrift med stort mangfold i oppgaver og kompetanse hvor det er kultur for å hjelpe hverandre og dele erfaringer. Som protokollanalytiker i Etterretningstjenesten vil du få prøve deg på problemstillinger knyttet til nettverksanalyse, informasjonssikkerhet og store datamengder.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til Datakommunikasjon, nettverksprotokoller og kryptering i moderne nettverk
 • Erfaring med programmering/scripting i et standard språk, f.eks Python, C/C++, eller Scala
 • Innsikt og forståelse for hvordan moderne datakommunikasjonsnettverk fungerer

Ønskelige krav:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde
 • Erfaring med programmering i Python, C/C++, eller Scala
 • Kunnskap om vanlige nettverksprotokoller som feks. IP, TCP, UDP, VoIP, QUIC
 • Kunnskap om teknologier som LAN/WAN, WiFi, Bluetooth, IoT-protokoller osv
 • Erfaring med reverse engineering av applikasjoner og protokoller. For eksempel vha. verktøy som Ghidra, FRIDA, el.
 • Erfaring med analyse av nettverkstrafikk, network forensics med wireshark el.
 • Grunnleggende kjennskap til databaser og analyse av data
 • Kjennskap til militær organisasjon og virksomhet
 • Etterretning faglig operativ tjenesteerfaring

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Usikker på om du oppfyller kravene?

Er du usikker på om du oppfyller kravene til stillingen? Ta kontakt med oss på telefonnummeret oppgitt i annonsen.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

For den konkrete stillingen som data scientist kreves i tillegg gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, kreativitet og initiativrikhet.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Som utvikler innen protokollanalyse i etterretningstjenesten vil du få en mulighet til å jobbe med spennende problemstillinger, kreative metoder og helt unike datasett.

 • Unikt oppdrag hvor du vil være med å jobbe for å avdekke internasjonal terrorisme og grenseoverskridende spionasje
 • Datasett som ikke finnes noen andre steder
 • Unike, høyteknologiske prosesseringskapabiliteter
 • Sterkt fagmiljø

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400 – 745 000 [Lønnstrinn: 65-74] i stillingen som overingeniør (kode: 1087) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist20. august 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.