Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Data Manager

Har du lyst til å spille en viktig rolle i et miljø som kanskje håndterer de viktigste dataene i Norge?

EtterretningstjenestenOSLO15. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson HR

+47 230 94 329

Nøkkelord

DatabaseRådataSystemutviklingData MeshDataflyt

Vi søker en data manager som skal koordinere og løse operative problemstillinger ved behandling og merking av innhentede data i prosesseringskjeden. Som data manager skal du i tillegg være med på å finne og definere gode løsninger for etterlevelse av policy og lovverk i forbindelse med applikasjonsutvikling og databehandling. Du vil være en del av en tverrfaglig og dynamisk gruppe, og det er viktig at du ser på ditt arbeid som en del av et større system. Du har helhetsoversikt, og vil være et viktig bindeledd mellom flere utviklingsprosjekter.

Vi ser etter deg som jobber systematisk og strukturert i møtet med store datamengder. Du har noe erfaring med tilsvarende arbeid og gjerne også innen systemutvikling og agile arbeidsmetoder. Vi tror det er nyttig om du har erfaring med dataeierskap, innføring av «Data Mesh», eller merking av data i henhold til lov og retningslinjer.

I denne stillingen vil du bidra aktivt med å løse Etterretningstjenestens oppdrag med å varsle om ytre trusler mot Norge. Dersom du identifiserer deg med våre verdier og motiveres av å kunne bidra til modernisering av våre arbeidsmetoder, oppfordrer vi deg til å søke på denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide rutiner og prosedyrer for merking av data i prosesseringskjeden, samt gi innspill til utviklingsprosjekter.
 • Gjennomføre sikkerhetsmerking og tilgangskontroll, samt sørge for at data blir merket og behandlet i henhold til etablert policy og regelverk.
 • gang og merking.
 • Koordinere og beskrive formater og merkestandarder.
 • Støtte fagmiljøet med oppfølging, koordinering og gjennomføring av tekniske aktiviteter og prosjekter for å oppnå en helhetlig prosesseringskjeKoordinere, beskrive og løse operative problemstillinger knyttet til dataflyt, tilde.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

For overingeniør:

Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet

For senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

For begge:

 • Relevant erfaring innen IT-relatert virksomhet

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • Erfaring innen informatikk, dataflyt og big data
 • Erfaring fra administrering av juridiske eller policymessige krav i utviklingsprosjekter
 • Erfaring som systemutvikler, gjerne med fokus på systemarkitektur
 • Erfaring fra prosjekter som har benyttet seg av smidige utviklingsmetoder

Særskilte krav:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

I stillingen som data manager vektlegges også spesielt god vurderingsevne og evne til å ta initiativ.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 646 000 - 777 900 [Lønnstrinn: 66-76] i stillingen som overingeniør (kode:1087) iht. gjeldende Hovedtariffavtale, og kr 732 300 - 919 200 [Lønnstrinn: 73-82] i stillingen som senioringeniør (kode:1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist15. mai 2024

Kontaktperson

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.