Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Daglig leder/ Administrerende direktør

Bli med på å forme fremtiden!

KS - Kommunesektorens organisasjonBergen og Oslo15. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Anne Cecilie B. Flaa

Spesialrådgiver HR

anne.cecilie.flaa@ks.no

KS forsterker satsingen på digitale tjenester til kommunal sektor, og oppretter fra høsten aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester. Selskapet skal være 100 prosent eiet av KS, ha et ikke-kommersielt formål, og drives i tett samarbeid med KS, kommuner og fylkeskommuner. Digitale fellestjenester er i dag en avdeling i KS, under området forskning, innovasjon og digitalisering. Som eget selskap vil Digitale fellestjenester få et enda sterkere og mer dedikert fokus, og en organisering og styring tilpasset virksomhetens karakter.

Selskapet etableres med utgangspunkt i et innovativt og dynamisk utviklermiljø som i løpet av få år har bidratt med en rekke nasjonale digitale tjenester. Eksempler er SvarUt, DigiSos og Fiks folkeregister. Alle kommuner og fylkeskommuner i Norge er i dag kunder. Digitale fellestjenester har i dag 40 årsverk med en miks av faste ansatte og innleide eksperter, og kjøper i tillegg en rekke tjenester i markedet. Selskapet planlegger for ytterligere vekst.

Her kan du lese mer om etableringen: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/ks-etablerer-aksjeselskap-for-digitale-fellestjenester/

Vi søker en erfaren, trygg og engasjert teknologileder som vil ta ansvar for å etablere og videreutvikle nye KS Digitale fellestjenester! En ubyråkratisk og innovativ kultur skal bevares, samtidig som det skal etableres god, robust og transparent virksomhetsstyring av selskapet. Vi søker en leder som brenner for teknologi for bedre offentlige tjenester, og som får mennesker med seg. Vår nye leder vet hvordan teknologi kan bidra til å drive samfunnet i en bærekraftig retning, og du vet hva som skal til for å bygge sterke lag som presterer, robuste samarbeidsrelasjoner og involverende beslutningsstrukturer og prosesser.

Etablere, videreutvikle og samhandle

Leder vil ha ansvar for ledelsen av selskapet, og skal i tråd med eiers forventninger utvikle strategi for selskapet i nært samarbeid med styret.

Sentrale oppgaver vil være å:

 • identifisere og utvikle nye tjenester og tjenesteområder, samtidig som du sikrer god forvaltning og drift av eksisterende tjenester
 • ha budsjett- og resultatansvar, med rapportering til styret
 • lede og videreutvikle kompetente og engasjerte medarbeidere
 • skape konstruktive og gode relasjoner mellom Digitale fellestjenester og kommuner, fylkeskommuner og KS i tråd med vedtatt eierstrategi for selskapet
 • utvikle KS Digitale fellestjenester til å bli en robust og relevant tjenestetilbyder til kommunal sektor

Ledererfaring, teknologi- og forvaltningsforståelse

For å lykkes i rollen må du ha relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå og gjerne innen teknologi. Det er viktig med solid kjennskap til kommunesektorens avgjørende betydning som den store tjenesteleverandøren i offentlig sektor – og kunnskap om offentlig styring og forvaltning. God forståelse for samspillet mellom offentlig sektor og leverandørmarkedet er en stor fordel. Du må navigere godt i politiske og byråkratiske miljøer, og være god på å koordinere arbeid på tvers av fagmiljøer og interessenter. Utover dette ser vi for oss at du gjennom tidligere lederroller har:

 • God kjennskap til digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor – og et strategisk blikk for mulighetene som ligger der.
 • Erfaring fra roller med samhandling på tvers av virksomheter.
 • Ledet tjenesteleveranser i kunnskapsorganisasjoner, gjerne erfaring fra ledelse av fellestjenester – utvikling, drift og forvaltning.
 • Evnet å sette deg raskt inn i – og formidle konsekvenser av løsningsvalg.
 • Erfaring med utvikling av sourcingstrategier for teknologileveranser.
 • God forståelse for organisasjonsutvikling, og veldig gjerne erfaring med selskapsetablering.
 • Erfaring med å jobbe opp mot et selskapsstyre

Lede, motivere og inspirere

Vi er opptatt av at vi skal lykkes med vår oppgave, men vi er også opptatt av et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø! Vi ønsker oss en leder som ser muligheter og tenker nytt, og som også er samlende og miljø- og kulturskapende! Du vet hvordan du driver endringer, og vil ta vare på det beste av det Digitale fellestjenester er i dag, samtidig som du utvikler Digitale fellestjenester videre. Vi ser for oss at du er:

 • tydelig og inkluderende
 • utpreget relasjonell og glad i folk
 • en strateg med sterke analytiske evner som samtidig evner å håndtere en operativ hverdag
 • en sterk kommunikator – inspirerende, effektiv og lyttende. Du må beherske norsk språk flytende, både skriftlig og muntlig

Du beskrives som en leder med høy integritet, god rolleforståelse, og med glimt i øyet. Du er strategen som evner å tenke fremtid, samtidig som du er tett på kundene, dine ansatte og hverdagen. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vår nye leder vil ha en samfunnskritisk rolle for fremtiden!

Vår nye leder får en mulighet til å bygge opp et nytt selskap midt i sentrum for offentlig innovasjon og nyutvikling. Vi tilbyr en viktig, spennende og utfordrende lederrolle i samfunnskritisk virksomhet i grenseland teknologi/digitalisering og offentlige tjenester. Svært gode pensjonsvilkår og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Selskapet har flest medarbeidere i Bergen, men også kontor i Oslo der mange samarbeidspartnere holder til. Du må derfor regne med behov for ukentlig tilstedeværelse begge steder.

Søknadsfrist snarest, og senest 15.5. Prosessen er tenkt ferdigstilt innen utgangen av juni. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, eller ønsker en uforpliktende prat.

Kontaktinformasjon: spesialrådgiver HR Anne Cecilie Flaa, tlf; 948 07 142 eller anne.cecilie.flaa@ks.no

Stillingsinfo

Frist15. mai 2023

Kontaktperson

Anne Cecilie B. Flaa

Spesialrådgiver HR


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra KS - Kommunesektorens organisasjon

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS arbeider for at medlemmene skal utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester.

Det er satt store ambisjoner for innovasjon i og digital transformasjon av offentlig sektor. De fleste tjenestene til innbyggere leveres i og av kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren står derfor helt sentralt i de endringene som nå skjer. KS er gitt i ansvar å koordinere og samordne kommunesektorens arbeid på området.