Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Cloud Architect

Vi søker sky- og plattformarkitekt til å designe og utvikle vår IaaS og PaaS!

EtterretningstjenestenOslo20. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson fag

+47 230 94 114

Nøkkelord

KubernetesS3LinuxCephOpenstackNomad

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Ønsker du å bidra til å utvikle og vedlikeholde arkitektur og designe gode sky- og plattformløsninger for Etterretningstjenesten? Som skyarkitekt hos oss vil du, basert på kartlagte behov og krav, bidra til å innføre private IaaS- og PaaS-løsninger for tung prosessering og lagring av store datamengder. Tilgjengeligjøring av ressurser med mye minne, CPU og GPU er sentralt. Løsningene skal understøtte analyseplattformer som direkte bidrar til bedre situasjonsforståelse og beslutningsevne hos norske myndigheter.

Du vil samarbeide med krevende brukermiljøer og dyktige ingeniører i produkt-, plattform- og infrastrukturteam på tvers av organisasjonen. Vi ser etter deg som har et strategisk blikk og en visjonær tenkning rundt virksomhetens skystrategi, og som tar pulsen på virksomhetens behov. Du har kunnskap om forskjellige skyteknologier og underliggende teknologi som skal til for å realisere private skyløsninger. Hos oss vil du vil jobbe med teknologier som Linux, Openstack, Ceph/S3, Nomad og Kubernetes, og samtidig være åpen for at teknologistacken kan endre seg over tid.

Som arkitekt verdsetter du samarbeid, kommunikasjon og forståelige skisser fremfor avanserte verktøy, kompliserte arkitekturskisser og artifakt-databaser, uten at det ene ekskluderer det andre.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og vedlikeholde arkitektur og design av private skyløsninger og underliggende teknologi
 • Lede og gjennomføre utvikling, implementasjon og vedlikehold av skyløsninger og underliggende teknologi
 • Bygge og aktivt dele fagkompetansen innen ny teknologi, spesielt innenfor skyteknologi

Kvalifikasjoner

For å bli ansatt som Cloud Architect i Etterretningstjenesten må du inneha:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • God forståelse for og erfaring med hvordan private skyløsninger virker og kan utvikles/implementeres i en organisasjon
 • Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper i norsk og engelsk

I tillegg vil det være fordelaktig at du kan vise til erfaring med:

 • Å bygge og tilby IaaS- og PaaS-løsninger
 • Å bygge og tilby løsninger for konteinerorkestrering
 • Løsninger bygget for store datamengder og/eller høy ytelse
 • Teknologier som Linux, Openstack, S3, Ceph, Nomad, Kubernetes
 • Arkitekturarbeid
 • Internasjonale operasjoner

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Sterke kommunikasjonsevner er avgjørende ettersom du vil jobbe mye med tverrfunksjonelle team og interessenter på tvers av organisasjonen. Videre bør du ha en resultatorientert og kreativ tilnærming for å lykkes i rollen.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 780.000 - 895.00 [lønnstrinn: 71-81] i stillingen som senioringeniør (kode: 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere vil høyere lønn vurderes.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist20. februar 2024

Kontaktperson

Kontaktperson fag


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.