Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder Plan og utbygging

Statens vegvesenOslo18. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Øystein Tandberg

Leder

oystein.tandberg@vegvesen.no

Er du god til å drive prosesser fremover, liker å samarbeide med ulike aktører og trives med å ha mange baller i luften samtidig?

Da har vi stillingen for deg! Plan og utbygging øst 2 søker byggeleder med kontorsted Oslo.

Stillingen krever forståelse for mekanismene bak byggeprosesser med sammensatte problemstillinger i komplekse bysituasjoner. Hovedoppgaven er å gjennomføre byggeprosjekter innenfor gitte rammer – tid, økonomi og kvalitet. Som byggeleder vegbygging skal du ha ansvar for oppfølging av entrepriser og kontrakter, og følge opp krav til dokumentasjon og informasjon.

Videre vil sentrale oppgaver være:

 • utarbeide konkurransegrunnlag og planer for nye prosjekt
 • oppfølging av kontrakt med entreprenør og styring av byggemøter
 • rapportere og følge opp økonomi, kvalitet og framdrift og delta aktivt i HMS-arbeidet
 • utarbeide kostnadsanslag for prosjekter, både i plan- og byggefase
 • gjennomføre enhetspriskontrakter og totalentrepriser
 • fagressurs ved utarbeidelse av reguleringsplan

Drift og vedlikehold øst består av 145 medarbeidere fordelt på stab og seks seksjoner, og dekker hele det geografiske området Innlandet, Viken og Oslo. Seksjonen Plan og utbygging øst 2 planlegger og bygger i området Oslo, Akershus og nedre Buskerud

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har

 • utdanning på bachelor/mastergradsnivå fra universitet eller høgskole, innen bygg og anlegg. Omfattende og relevant praksis fra fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • relevant erfaring fra oppfølging/kontroll i utbyggingsprosjekter.
 • gode relasjonsbyggende egenskaper med evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon internt og med andre offentlige etater og private aktører,
 • evne til å levere innen gitte rammer og frister.
 • gode formidlingsferdigheter – visuelt, skriftlig og muntlig (norsk)

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Øystein Tandberg, tlf. 91139536 eller e-post oystein.tandberg@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist18. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.