Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder bruvedlikehold

Har du teknisk utdannelse og er interessert i bruer?

Statens vegvesenKristiansand 12. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Knut Asbjørn Koland

Seksjonssjef

knut.koland@vegvesen.no

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har et stort og spennende ansvar for å ivareta vegveierskapet på eksisterende riksveger, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

For å kunne ivareta dette ansvaret søker vi nå etter byggeleder bruvedlikehold.

Du vil bli en del av Drift og vedlikehold sør, som består av 84 engasjerte medarbeidere fordelt på stab og seksjoner, og som dekker det geografiske området Agder og Telemark/Vestfold. Kontorsted for denne stillingen vil være Kristiansand eller Arendal, men for spesielt kvalifiserte søker kan andre steder være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være planlegging og gjennomføring av bruinspeksjoner, samt planlegging og oppfølging av bruvedlikeholdsarbeider. Byggeleder samarbeider tett med bruforvalter og prosjektleder om vedlikeholdsplanlegging, utarbeidelse konkurransegrunnlag for samlekontrakter (rammeavtaler) og mindre bruvedlikeholdsprosjekter samt byggeledelse under utførelse.

Byggeledelse omfatter økonomioppfølging, oppfølging av fremdrift, HMS og kvalitet, utarbeidelse av SHA og YM planer samt planlegging og gjennomføring av byggemøter. Du vil inngå i et «bruteam» bestående av 6 ansatte som samarbeider tett.

Øvrige arbeidsoppgaver kan blant annet være:

 • Delta i prosjekter for planlegging og bygging av nye bruer
 • Bistå seksjonsleder med planlegging og gjennomføring av møter og fagsamlinger
 • Bistå i forhold til seksjonens andre fagområder ved behov (asfalt og vegoppmerking)

En del reisevirksomhet må påregnes.

Kompetansekrav

Til denne stillingen kreves utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis innenfor fagområdet bru/konstruksjon, evt. gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Vi ønsker oss en ny medarbeider som har kunnskap og erfaring fra bygging/vedlikehold av bruer. Erfaring med både betong- og stålbruer vil bli vektlagt, samt erfaring fra byggeledelse.

Førerkort klasse B er et absolutt krav.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger også vekt på at du:

 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og er resultatorientert
 • har gode IT-ferdigheter
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • har gode samarbeidsevner og kan bidra til et godt arbeidsmiljø

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Knut Asbjørn Koland tlf. +47 970 51 655 eller e-post: knut.koland@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist12. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Knut Asbjørn Koland

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.