Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder/ bruforvalter Innlandet og Viken

Statens vegvesenFlere steder27. mars 2023
Søk her

Kontaktperson

Gunnar Eiterjord

Seksjonssjef

gunnar.eiterjord@vegvesen.no

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger å styrke vår kapasitet innen byggeledelse av bru og søker deg som vil bidra til at våre prosjekter og kontrakter gjennomføres innenfor avtalte rammer.

Som byggeleder hos oss vil du:

 • bestille og følge opp utarbeidelse av mulighetsstudier og forprosjekt for tiltak på eksisterende bruer
 • bestille og følge opp prosjektering inkludert konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag for entreprisearbeider på eksisterende bruer
 • ha teknisk og framdriftsmessig oppfølging av konsulent og entreprenør
 • delta i tverrfaglige prosjektgrupper, inspeksjon av bruer og øvrige bruforvaltningsoppgaver

Stillingen innebærer både kontorarbeid og inspeksjoner/befaringer og tilstedeværelse ute på anlegg. Du må derfor regne med en del reisevirksomhet.

Kontorsted er p.t. Oslo sammen med kolleger innen fagområdet, men andre kontorsted kan vurderes.

Seksjon Vedlikehold øst 1 har fagansvar for vedlikehold og forvaltning av eksisterende bruer i divisjon Drift og vedlikehold. Vi bistår med drift, planlegging, prosjektering og bygging av nye bruer i område øst som omfatter Innlandet og Viken.

Forvaltningsansvaret omfatter ca. 1870 eksisterende riksvegbruer. Vi har i dag 11 medarbeidere som dekker alle fagområder tilknyttet brufaget. Vi deltar i hele vegens livsløp fra ide til planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold.

Les mer om divisjon Drift og vedlikehold her

Kompetansekrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år og må ha førerkort kl. B

Det er ønskelig, og vil være en fordel, hvis du har relevant erfaring innen fagområdet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt. Du vil ha mye samhandling med kolleger, entreprenører, konsulenter, kommuner og naboer/trafikanter og det skriftlige er like viktig som det muntlige i denne kommunikasjonen. God fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi ønsker at du er:

 • ansvarsbevisst og lojal
 • har evne til å ta initiativ og tenker helhetlig
 • bevisst din rolle og deler din kompetanse
 • opptatt av fornying og forbedring og har gode digitale ferdigheter

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Gunnar Eiterjord, mobil 91877089.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist27. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Industrier

Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.