Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesenVinterbro3. september 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Anne-Grethe Nordahl

Prosjektleder

annegn@vegvesen.no

Mill-Hege Bertheussen

Prosjekteringsleder

Prosjekt rv. 22 Hafslund-Dondern søker byggeleder.

Prosjektet skal bidra til å nå vedtatte mål for transportsystemet i Bypakke Nedre Glomma.

Hensikten er å skape et attraktivt tilbud for gående og syklende på strekningen rv. 22 Hafslund–Dondern–Rådhusveien, samt å redusere forsinkelsene for kollektivtransporten.

For å få det til skal det på strekningen bygges kollektivfelt og gang- og sykkelvei. Prosjektet omfatter også bl.a. ombygging av rundkjøringen på Dondern, bygging av 2 underganger for gående og syklende, samt ombygging av holdeplasser og støytiltak.

Strekningen er totalt ca. 1300 meter. Prosjektet har en anslått totalkostnad på drøyt 774 mill. kr.

Byggestart er planlagt til 2025.

Ditt kontorsted vil være i Sarpsborg, i nærheten av prosjektet. Men inntil byggestart vil du ha kontor på verdens fineste kontorrigg på Nygårdskrysset i Ås kommune, selvfølgelig også med verdens hyggeligste kollegaer.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • lede tilbuds-/anskaffelsesprosessen
 • lede oppfølging av anleggsarbeidet i henhold til kontrakt (totalentreprise) med særlig fokus på: økonomi, fremdrift, HMS, klima, kvalitet
 • lede samarbeidsmøter, byggherremøter, økonomimøter m.v. etter behov
 • ansvar for at det lages gode rutiner for oppfølging og dokumentasjon av utført kvalitet
 • faglig oppfølging av teknisk byggeleder og kontrollingeniører
 • påse at all nødvendig dokumentasjon kommer på plass til rett tid
 • være SHA-koordinator

Kompetansekrav

 • Utdanning fra høyskole/universitet på bachelor/masternivå innen relevante fag
 • 3-5 år relevant erfaring
 • Gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B

Om du har omfattende og relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er ønskelig med erfaring fra store samferdselsprosjekter som omfatter vegbygging, samt erfaring fra arbeid med totalentrepriser.

Vi ønsker deg som har:

 • evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • evne til å lede medarbeidere
 • gode samarbeidsevner og vil bidra til et godt arbeidsmiljø

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du kontakt med:

 • prosjektleder Anne-Grethe Nordahl på mobil 97138386 eller e-post: annegn@vegvesen.no
 • prosjekteringsleder Mill-Hege Bertheussen på mobil 90075804 eller e-post: mill-hege.bertheussen@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist3. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Anne-Grethe Nordahl

Prosjektleder

Mill-Hege Bertheussen

Prosjekteringsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.