Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder

Statens vegvesenFlere steder30. mars 2023
Søk her

Kontaktperson

Dagmar Hoyer

Seksjonssjef

+47 920 25 001

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst på en spennende stilling som byggeleder hos oss? Da har vi ledig jobb der du blant annet vil få disse arbeidsoppgavene:

 • jobbe med prosjektering, planlegging og utlysning av kontrakt
 • følge opp og styre gjennomføring av kontrakter mot entreprenør
 • koordinere bestilling og kvalitetssikre leveranse fra ekstern konsulent
 • rapportere og følge opp økonomi, kvalitet, fremdrift og HMS
 • lede byggemøter, skrive referater og håndtere avrop

Vi jobber på et vegnett med stor trafikkbelastning og du må regne med en del nattarbeid og reisevirksomhet.

Stillingen hører til i seksjon Vedlikehold øst 2 som er en av 6 seksjoner i avdeling Drift og vedlikehold øst. Vi har som oppgave å utføre systematisk og strekningsvis vedlikehold langs riksvegnettet gjennom egne vedlikeholdskontrakter.

Vi er til sammen 21 medarbeidere i seksjonen og vårt ansvarsområde geografisk er Oslo og nedre Viken (fra Hønefoss til Drammen og fra Gardemoen til Halden.) Vår oppgaveportefølje inkluderer blant annet forsterkningsarbeid, asfaltering, oppmerking, vedlikehold av drens og avløp, rekkverk, støyskjermer og skilt. I tillegg jobber vi med fjellsikring og trafikksikkerhetstiltak.

Kontorsted for stillingen fortrinnsvis Drammen, Moss eller Oslo.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har bachelor innen relevant fagområde eks.vis vegteknologi, drens og avløp. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og/eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Du må ha førerkort kl. B.

God norsk fremstillingsevne både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Videre ønsker vi at du har:

 • erfaring med prosjekteringsarbeid
 • nødvendig digital kompetanse og at du er komfortabel med bruk av elektroniske verktøy i arbeidshverdagen
 • kunnskap om arbeidsvarsling og faseplaner

Vi legger vekt på personlige egenskaper og ønsker blant annet at du:

 • er strukturert og kan jobbe selvstendig, men også i team
 • har evne til å ta initiativ og ansvar og leverer som avtalt
 • er fleksibel, har gode samarbeidsevner og vil bidra positivt inn i arbeidsmiljøet

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Dagmar Hoyer, tlf. 92025001.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist30. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Dagmar Hoyer

Seksjonssjef


Industrier

Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.