Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Beredskapsleder

Ønsker du å bli en sentral ressurs i et sterkt miljø for sikkerhetsstyring?

BrønnøysundregistreneBrønnøy29. februar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Anne-Bjørg Aspheim

Seksjonsleder

anas@brreg.no

Olav Melteig

Sikkerhetssjef

Vi har behov for å styrke vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon. Vi søker derfor etter en initiativrik og involverende sikkerhetsressurs til å lede beredskapsarbeidet og utvikle virksomhetskontinuiteten ved Brønnøysundregistrene.

Som beredskapsleder har du fagansvar for krise- og beredskapsarbeidet. Du vil også ha rollen som krisestabsjef i virksomhetens operasjonelle kriseledelse.

Du får det faglige hovedansvaret for å utarbeide, vedlikeholde og implementere nødvendig planverk innen krise- og beredskapshåndtering. Dette skal videreutvikles til å omfatte virksomhetskontinuitet. Fagansvaret innebærer også å planlegge og gjennomføre øvelser og bistå avdelingene innen fagområdet.

Beredskapslederen har også ansvaret for å sikre at beredskapsplanverk er i samsvar med sivilt beredskapssystem (SBS) og overholde kravene i sikkerhetsloven innen fagområdet. Du blir systemeier for krisehåndteringsverktøyet vårt, som for tiden er CIM.

Du blir en sentral ressurs i miljøet vårt og teamet for sikkerhetsstyring i avdeling Virksomhetsstyring. Sikkerhetssjefen er din faglige leder. Du får en viktig rolle i styringssystemet for sikkerhet. Det innebærer også å være et bindeledd mellom flere fagområder som påvirker virksomhetskontinuiteten. Dette er for eksempel fagområder innen cybersikkerhet, avhengigheter og oversikter over aktiva og verdier (Asset Management).

Dine arbeidsoppgaver

 • lede krise- og beredskapsarbeidet
 • drive og forvalte fagområde virksomhetskontinuitet med forvaltning av beredskapsverktøy og planverk
 • bidra i risikostyring, gjennomføring av verdi-, skade- og sårbarhetsvurderinger
 • bistå sikkerhetssjef i sikkerhetsledelse
 • støtte og veilede avdelingene
 • håndtere funn og avvik i beredskapsarbeidet
 • videreutvikle metodikk for krisehåndtering
 • vedlikeholde og forbedre CIM
 • delta i operasjonell kriseledelse
 • holde deg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • 3-5 års høyere utdanning relevant for informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet eller ledelse og administrasjon. Realkompetanse med særskilt relevans eller relevant erfaring med relevans for stillingen, kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • god kunnskap om og gjerne erfaring på gjeldende regelverk som berører krise- og beredskapshåndtering og virksomhetskontinuitet
 • erfaring med krise- og beredskapsarbeidet i virksomheter med komplekse systemporteføljer og IT-infrastruktur
 • kjennskap til sikkerhetsmessige problemstillinger, informasjonssikkerhet, informasjonssystemsikkerhet, trusselbildet og verdi- og risikostyring

Vi forutsetter at du er norsk statsborger, behersker norsk flytende, både skriftlig og muntlig. Du må kunne autoriseres og sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT etter sikkerhetsloven.

Det er fint om du også har

 • 3-5 års erfaring fra ett eller flere av områdene innen informasjonssikkerhet, krise- og beredskapsarbeid, virksomhetskontinuitet, risikostyring og prosessorientert arbeid med anerkjente standarder
 • kunnskap om og erfaring med proaktiv stabsmetodikk og kjennskap til beredskaps- og krisestøtteverktøy
 • kjennskap til anerkjente standarder og rammeverk for fagområdene; spesielt nevnes systemer for kontinuitetsledelse NS-EN ISO 22301:2019, Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet NS-EN ISO/IEC 27001/27002:2022, NSMs Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring og IKT-sikkerhet og ITIL-rammeverket

Personlige egenskaper

Du må

 • forstå våre tekniske problemstillinger, brukernes perspektiver og andre tilgrensede fagområder
 • ha høy gjennomføringsevne og evne til å prioritere områder som gir størst effekt
 • ha evne til å tenke strukturert og være ryddig
 • være god på å bygge relasjoner og samarbeide
 • ha evne til å omsette regelverk, rammeverk og styringssystem til praktiske løsninger og et språk folk forstår
 • ha god formuleringsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Dette får du hos oss

 • interessante og utfordrende oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre
 • gode velferdsordninger i alle livsfaser og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
  hjelp til å skaffe bolig
 • moderne kontorlokaler med fantastisk utsikt over Helgelandskysten. Se vår flotte arbeidsplass og byen vi bor i, på Havnegata 48

Stillingen er fast og du blir ansatt som rådgiver med årslønn fra kr 557 100 – 692 400 eller som seniorrådgiver med årslønn fra kr 635 400 – 845 900, avhengig av dine kvalifikasjoner. Hvis du er spesielt godt kvalifisert, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Vi har et rekrutteringssamarbeid med Brønnøy kommune og Digitaliseringsdirektoratet. Har du en partner som har behov for jobb kan vi formidle kontakt med disse.

Inkludering og mangfold er viktig for oss

Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, der vi gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi trenger medarbeidere med ulik erfaring, bakgrunn, kompetanse og kvalifikasjoner for å løse samfunnsoppdraget vårt. Har du hull i CV-en din, nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju.

Bo i Brønnøysund

Brønnøysund er en trivelig liten kystby sør på Helgeland. Vi har korte avstander til det meste og masse vær – uansett årstid! Er du glad i naturopplevelser har vi et utall av muligheter. Mulighetene er mange også for deg som heller foretrekker en tur på kafe eller restaurant, er opptatt av kultur eller ulike treningsmuligheter innendørs.

Verdt å merke seg før du søker

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

For å bli vurdert som søker, må du legge ved relevante attester og vitnemål. Vitnemål for utdanning tatt i Norge laster du opp fra Vitnemålsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonsleder Anne-Bjørg Aspheim på tlf 922 63 757/ anas@brreg.no eller sikkerhetssjef Olav Melteig på tlf 905 85 412 / olm@brreg.no.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Stillingsinfo

Frist29. februar 2024

Kontaktpersoner

Anne-Bjørg Aspheim

Seksjonsleder

Olav Melteig

Sikkerhetssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er en sentral aktør i digitaliseringen av det norske samfunnet. Vi driver 17 av landets viktigste registre og har forvaltningsansvaret for Altinn. De fleste av våre 560 medarbeidere jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Mer om oss på brreg.no og altinn.no