Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avtaleforvalter

Brenner du for å sikre gode leieavtaler, sørge for utleie/fremleie og salg av eiendom?

Statens vegvesenMoss20. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Kontakt Tomas Miøen

tomas.mioen@vegvesen.no

Er du den vi ser etter?

Nå har du muligheten til å tre inn i en spennende rolle med ansvar for inngåelse og forvaltning av leiekontrakter, utleie/fremleie og kjøp/salg. Vi har høy aktivitet, og stort spenn i objekter under forvaltningen.

Bærekraft og miljø blir stadig en større del av hverdagen, og det stilles stadig høyere krav til ansvaret vi bærer som en stor etat. Vi må også bli flinkere til å stille krav til våre leverandører – og håper at du kan være med på dette arbeidet!Du vil bli del av et større miljø med stort geografisk nedslagsfelt. Vi er derfor ekstra opptatt av å være tilgjengelig for hverandre, støtte og hjelpe når det er behov for det. Det gjør at mye av hverdagen er digital, men man må regne med noe reisevirksomhet. Teamet ditt består av syv kolleger, av totalt femten i seksjonen. Hverdagen vil også preges av mye tverrfaglig arbeid med andre deler av Vegvesenet.

Vi holder til i moderne lokaler i Moss sentrum. Tjenestestested for stillingen er fortrinnsvis Moss, men Bodø og Lillehammer kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

Du vil få en portefølje av eiendommer med ansvar for inngåelse og oppfølgning av husleiekontrakter, fremleie/utleie og kjøp/salg av eiendom. Vi gjennomfører regelmessige oppfølgingsmøter med utleiere der temaer som felleskostnader, leieregulering og tiltak/budsjettplanlegging er viktige elementer.

Ved søk, utleie og salg av eiendom kan du forvente følgende:

 • Ved søk etter nye lokaler vil du også være ansvarlig for å koordinere hele prosessen, herunder sammenstille kravspesifikasjon, evaluere tilbud og forhandle leieavtale.
 • Ved utleie/fremleie er det viktig å identifisere arealer, ha dialog med våre brukere, finne egnete leietakere og inngå leieavtale. Vi bruker også eksterne rådgivere i prosessen som du vil samarbeide med.
 • Ved salg har vi ansvar for å identifisere objekter, få gjort verdivurderinger/takst, engasjere megler og sørge for at salg blir sluttført.

Arbeidsoppgaver innen seksjonens øvrige ansvarsområder kan pålegges.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har minimum 3 års utdanning fra universitet eller høyskole innen økonomiske/juridiske/administrative fag. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

I tillegg ser vi etter følgende:

 • Erfaring fra bygg/eiendomsbransjen/næringsmegling og erfaring fra offentlig sektor er en fordel.
 • Operativ erfaring fra eiendomsforvaltning er en fordel.
 • Det kreves førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Kompetansekravene er viktig, men vi ser også etter deg som;

 • har god forretningsforståelse.
 • har en praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning.
 • trives med selvstendig arbeid og tar avgjørelser på egenhånd. Vi er også opptatt av at du fungerer godt i samarbeid med andre og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og kompetansedeling.
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Du kjenner deg igjen i verdiene våre; Profesjonell, inkluderende og fremtidsrettet.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Tomas Miøen på telefon +47 916 53 586 eller på epost: tomas.mioen@vegvesen.no.

Stillingsinfo

Frist20. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.