Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsleder Teknologifag og digitalisering

Gjør en forskjell i høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolen i VikenKongsberg30. juli 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Lene Fosso Gravningsbråten

HR- administrasjonsleder

lenegra@viken.no

Nils Ivar Pedersen

Prorektor Fagskolen i Viken Vest

Vi er stolte av å være Norges største offentlige fagskole– med over 2 400 studenter fordelt på 8 studiesteder i Viken og med rundt 1200 studenter i løpet av et år på våre ulike bransjeprogrammer. Vår visjon er å løse Norges fremtidige behov for høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen i Viken med sine 200 ansatte tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som gir studiepoeng og er en fullverdig høyere yrkesfaglig utdanning. I dag tilbyr vi utdanning innenfor realfag, teknologifag, industrialisering, bygg og anlegg, reiseliv, frisørfag, ledelse og helse- og oppvekstfag.

Endringer i samfunns- og arbeidsliv drevet av teknologisk utvikling, demografisk utvikling og grønn omstilling skaper behov for stadig fornyet kompetanse i befolkningen. Med vårt tette samarbeid opp mot offentlig sektor og privat næringsliv, tilpasser vi våre studietilbud slik at våre studenter får den nyeste og mest relevante fagkompetansen som etterspørres i markedet.

Vi er en utviklingsorientert skole i vekst og er landets ledende fagskole innen internasjonalisering og nylig fikk vi nasjonal senterstatus "Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning".

Vil du være med på laget og utvikle fagskolen videre? Vi søker nå etter vår nye avdelingsleder innen Teknologifag og digitalisering ved vårt studiested på Kongsberg. Du vil ha lederansvaret for det faglige, det pedagogiske og lede de ansatte i avdelingen.. Du vil være en del av ledergruppen ved Fagskolen i Viken, Vest og rapporterer til prorektor.

Her kan du lese mer om Fagskolen i Viken.

Arbeidsoppgaver

 • faglig og pedagogisk ansvar for utdanningsprogrammene innenfor Teknologifag og digitalisering
 • lederansvar for de ansatte i avdelingen
 • videreutvikle studietilbudet, på eget studiested og i samarbeid med andre studiesteder
 • samordne undervisning med øvrige fagledere og på tvers av våre studiesteder
 • samarbeide tett med næringslivet og etablere nye, relevante partnerskap
 • delta i interne og eksterne utviklings- og forbedringsprosjekter
 • følge opp og utvikle administrative tiltak og rutiner

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdannelse fra universitet- eller høgskole
 • relevant praktisk erfaring innen teknologifag og gjerne innen områder som mekatronikk, sensorteknologi, robotikk, automatisering og intelligente systemer.
 • ledelseserfaring er et fortrinn

Personlige egenskaper

 • du drives av å spille andre gode og er en tydelig leder
 • du har fokus på kvalitet i arbeidet
 • du bringer ideer på bordet, men evner også å gjennomføre
 • du motiveres av å bygge gode relasjoner, på tvers av fag og bransje
 • du har forretningsforståelse og ser muligheter
 • du er fremoverlent og ønsker å bidra til utvikling av fremtidens leveranse av kompetanse til arbeidslivet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgaver og mange utfordringer
 • et meget spennende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • gode muligheter til egenutvikling og til å påvirke skolens retning
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger
 • arbeidssted i Teknologibyen Kongsberg

Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune står foran en endringsprosess, der oppgavene skal deles på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Stillingsinfo

Frist30. juli 2023

Kontaktpersoner

Lene Fosso Gravningsbråten

HR- administrasjonsleder

Nils Ivar Pedersen

Prorektor Fagskolen i Viken Vest


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken har lange tradisjoner med å tilby utdanning til fagfolk. I 2020 ble vi, etter sammenslåing av fagskoler i fylkene Østfold, Buskerud og Akershus, til Fagskolen i Viken. Vår visjon er å løse Norges fremtidige behov for høyere yrkesfaglig utdanning, og som offentlig fagskole er vi stolt av å være Norges største – med over 2 400 studenter. Vi er opptatt av kvalitet i våre utdanninger og et nært samarbeid med yrkessektoren, slik at våre studenter får den nyeste og mest relevante fagkompetansen som etterspørres i markedet.

Våre fagskolestudier er korte, yrkesrettede studier som tas på heltid, deltid eller nettbaserte. I tillegg har vi modulbaserte studietilbud.