Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsleder - sikkerhetsleder (CSO)

Vi søker ny sikkerhetsleder (CSO) for å lede helsesektorens største sikkerhetsmiljø

Sykehuspartner HFFlere lokasjoner11. juni 2023
Søk her

Kontaktperson

Anne Thea Hval

Direktør

+47 480 95 215

Nøkkelord

CISSPCISACISMISO 27001

Helsesektoren digitaliseres, og vi søker en fremoverlent sikkerhetsleder som skal bidra til å bygge fremtidenes e-helseløsninger, ivareta god informasjonssikkerhet og bygge en motstandsdyktig sikkerhetskultur.

Som sikkerhetsleder vil du ha overordnet ansvar for sikkerhetsledelse, herunder informasjonssikkerhet i en av de mest spennende og mest komplekse IKT-infrastrukturene i landet.

Vi søker en avdelingsleder som motiveres av Helse Sør-Øst sitt samfunnsoppdrag og som har solid ledelseserfaring fra fagområde sikkerhet. Du har evne til å skape tillit og samhandling i egen avdeling/stab, inn mot andre virksomhetsområder i Sykehuspartner, kunder, eier og eksterne partnere/leverandører. Du må være motivert for å ta del i videreutvikling av sikkerhet både på strategisk og taktisk nivå. Som leder for sikkerhet vil du rapportere til direktør for økonomi- og virksomhetsstyring, og med stiplet linje til administrerende direktør.

Stillingen er en ledende og særlig uavhengig stilling og det forventes tilgjengelighet i beredskapssituasjoner når det er påkrevd.

Hovedlokasjon for stillingen er Skøyen, Oslo, men arbeidssted ved andre av våre lokasjoner kan diskuteres.

Du vil lede en avdeling som består av over 20 høyt kvalifiserte sikkerhetsressurser med ansvar innenfor områder som sikkerhetsrådgivning (GRC; Governance, Risk & Compliance), internkontroll/revisjon, endringsstyring, skade-, verdi-, og trusselvurderinger, samt IAM-styring. Du vil jobbe tett med vårt operative deteksjons- og responsmiljø, Sykehuspartner CERT. I tillegg vil det være samhandling med det regionale foretaket og øvrige helseforetak sine sikkerhetsledere.

Dine arbeidsoppgaver omfatter:

 • Faglig ansvar for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst og i Sykehuspartner
 • Lede og videreutvikle avdelingen for å møte behov i Sykehuspartner og regionen
 • Budsjett, risikostyring og personalansvar for avdelingen
 • Strategisk utvikling av fagområdet
 • Styring og utvikling av Sykehuspartners informasjonssikkerhetsrisiko
 • Bygge og utvikle nettverk og relasjoner med øvrige virksomhetsområder i Sykehuspartner, eier, kunder og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor relevante fag, helst på masternivå. Ved dokumenterbar lang og relevant erfaring kan kravet frafalles
 • Dokumentert gjennomføringsevne/resultater
 • Relevante sertifiseringer som CISSP, CISA, CISM eller ISO 27001
 • Erfaring med sikkerhets- og risikoledelse, med fokus på governance
 • Sterk teknologikompetanse og evne til å sette seg inn i nye teknologiområder
 • Kjennskap og erfaring med relevante regulatoriske standarder og beste praksis, herunder sikkerhetsloven
 • Erfaring med personalledelse og endringsledelse

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering til nivå HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Du ser medarbeidere rundt deg, du skaper engasjement, trivsel og motivasjon
 • Du har høy faglig integritet og identifiserer deg med Sykehuspartners verdier; fremoverlent, ansvarlig og medspiller
 • Du evner å sette deg inn i ulike forretningsområder og balansere ulike hensyn på en ryddig og forutsigbar måte
 • Du evner å presentere kompliserte budskap på en pedagogisk måte

Vi tilbyr

Vi tilbyr en unik og spennende mulighet til å bidra til å sikre et samfunnskritisk område som er i en digital transformasjon. Stillingen gir store muligheter for faglig vekst.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Stillingsinfo

Frist11. juni 2023

Kontaktperson

Anne Thea Hval

Direktør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sykehuspartner HF

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca 1700 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.