Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsleder

Klar for å ta ansvar for bærekraftig utvikling av VA-systemene?

Bergen Kommune - Bergen Vann Bergen1. april 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Magnar Sekse

Etatsdirektør

+47 918 52 506

Dung Tran

HR-leder

Bergen er ikke bare Norges, men Europas mest nedbørsrike by. Det krever godt, strategisk og langsiktig planarbeid for å forvalte vannressursene i byen på en god og bærekraftig måte, samt ha en robusthet for å håndtere klimaendringer. Alt i et hundreårsperspektiv.

Dette viktige planarbeidet ligger i avdeling for Plan, utvikling og klimatilpasning. Nå leter vi etter vår nye avdelingsleder som tar ansvaret for overordnet og strategisk planarbeid samt personalansvar for 9 dyktige medarbeidere. Avdelingsleder har også en rolle i å bidra til koordinering av forsknings- og utviklingsoppgaver og samhandling med internt og eksterne fagmiljø.

Vi ser etter en person med gode lederegenskaper og som motiveres av avdelingens viktige samfunnsoppdrag. Det vil være en fordel om du har ledererfaring, faglig kompetanse innen vann, avløp og overvann, og evner å tenke strategisk og langsiktig. Avdelingsleder rapporterer til etatsdirektør og inngår i etatens ledergruppe.

Bergen Vann er en etat i Byrådsavdeling for byutvikling og har ca. 280 medarbeidere. Vi har ansvar for alt fra planlegging, bygging og fornyelse av VA-anlegg, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemene, samt service- og forvaltningstjenester.

Bergen Vann er Bergens største og viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Samfunnsoppdraget er å levere trygt og godt drikkevann til innbyggerne både i Bergen kommune og Bjørnafjorden kommune og sørge for en miljømessig riktig avløpshåndtering.

Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet, faglig, økonomisk og administrativt ansvar for avdelingen
 • Strategi- og målutforming for avdelingen, med tilhørende resultatoppfølging. Sørge for at avdelingens mål og resultater er kjent for alle medarbeidere
 • Har et særlig ansvar for overordnet og strategisk utvikling av VA systemene, herunder klimatilpasning
 • Utøvende og koordinerende ansvar for planlegging og gjennomføring av målsatte/ prioriterte planoppgaver i Bergen Vann, herunder Hovedplan vannforsyning og Hovedplan avløp og vannmiljø samt Kommunedelplan for overvann
 • Utvikle og følge opp en helhetlig energihandlingsplan for hele VA-systemet i tråd med kommunens mål og hovedplanenes føringer
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Delta på strategisk nivå i utvikling av etaten
 • Ansvars-/myndighetsområde og arbeidsoppgaver kan endres ved behov

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Sivilingeniør innen vann- og miljøfag/VA fag ved universitetet eller høyskole, alternativt annen relevant høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Solid erfaring innen vann- og avløpsfeltet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og sikre gjennomføring
 • Utviklingsorientert, med evne til helhetlige og strategiske vurderinger
 • Tillitsfull relasjonsbygger med gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt og utfordrende arbeid i et viktig samfunnsoppdrag
 • Et sterkt fagmiljø med klima for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Trygghet i ansettelsen hos en solid og stabil arbeidsgiver

Stillingsinfo

Frist1. april 2024

Kontaktpersoner

Magnar Sekse

Etatsdirektør

Dung Tran

HR-leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Bergen Kommune - Bergen Vann

Bergen Vann er Bergens største og viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Samfunnsoppdraget er å levere trygt og godt drikkevann til innbyggerne både i Bergen kommune og Bjørnafjorden kommune og sørge for en miljømessig riktig avløpshåndtering.

Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann