Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsleder IT

Vil du navigere Kystverket i nytt digitalt farvann?

KystverketHorten eller Ålesund27. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Elise Bakke

Direktør for digitalisering og innovasjon

elise.bakke@kystverket.no

Nøkkelord

ITLedelsePersonalansvar

Vil du være med på å lede Kystverket inn i nye, spennende digitale farvann?

Vi ser etter en inspirerende avdelingsleder for IT som vil få en nøkkelrolle i å forme Kystverkets digitale fremtid. Som vår nye avdelingsleder vil du ha ansvaret for å lede og koordinere våre dedikerte team. For å mestre denne rollen må du ha kompetanse innen ledelse, moderne IT drift og ha fokus på helhetlig prosess for forvaltning av livssyklusen til digitale tjenester og infrastruktur. Du har forståelse av hvordan digitalisering kan styrke og transformere en organisasjon. Du vil være nøkkelen til å utvikle og implementere helhetlige digitale strategier som et ledd i å nå Kystverkets visjon som er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste.

For å nå vårt samfunnsoppdrag trenger vi fremoverrettede, digitale løsninger, støttet av en like endringsvillig og framtidsrettet IT avdeling. Når endring er konstant, hvordan utnytter vi mulighetene teknologiutvikling og digitalisering gir oss? Samfunnsoppdraget vårt krever IT-tjenester som er smidige, sikre og brukervennlige. Behovet for gode, digitaliserte tjenester og løsninger er stort og digitaliseringstakten i offentlig sektor har aldri vært raskere. Vi har høye ambisjoner! Teknologi og digitale tjenester står sentralt i virksomhetsstrategien vår og er et satsingsområde i Kystverket. IT-avdelingen er drevet av kompetente og dedikerte medarbeidere som må ligge i forkant av teknologiske trender.

Avdelingen har ansvaret for blant annet:

 • Infrastruktur og IT-sikkerhet – samfunnskritiske tjenester med høye krav og intensiv kommunikasjon
 • Prosess og leverandørstyring – stor spennvidde i ansvarsområder, fagfelt og kompetanse
 • Sluttbrukertjenester og brukerstøtte – om lag av 1000 ansatte totalt, stor geografisk spredning
 • Applikasjonsstøtte – flere store egenutviklede system, samarbeid med mange fagfelt og eksterne konsulenter

Avdelingsleder vil rapportere direkte til direktør for staben for digitalisering og innovasjon. IT avdelingen består av ca 21-24 ansatte lokalisert i Horten, Arendal, Haugesund, Ålesund og Kabelvåg. Stillingen vil inngå i stabsledelsen og vil naturlig inngå i stabens strategiarbeid. Digitaliserings- og innovasjonsdirektøren er lokalisert i Ålesund og avdelingen har flest IT ansatte i Horten (12 ansatte pr i dag).

Du kan ha kontorsted i enten Horten eller Ålesund, men noe reising må påberegnes.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle gode og trygge team, samt en velfungerende avdeling med godt arbeidsmiljø og høy tjenesteleveranse
 • Endringsledelse / evne til å foreta nødvendige omstillinger for å innfri nye behov
 • Sikre trygg, kostnadseffektiv og stabil drift av infrastruktur og tjenester
 • Proaktiv oppfølging av personvern, IT- og informasjonssikkerhet og eventuelle sikkerhetshendelser
 • Brukertilfredshet og samarbeid med Kystverkets virksomhetsområder
 • Bidra i relevante samhandlingsarenaer internt og eksternt
 • Bidra i strategiske prosesser i avdelingen Digitalisering og Innovasjon

Andre oppgaver kan tillegges

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen IT/ledelse, men gjerne på masternivå. Bred og relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Dokumentert relevant erfaring og resultater innen de arbeidsoppgaver som stillingen har
 • Minst 5 års erfaring fra IT-område.
 • Ledererfaring med personal- og resultatansvar, samt avtaleoppfølging er ønskelig
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med:

 • Faglig dyktighet innenfor IT på et strategisk nivå kombinert med en operativ forståelse av feltet
 • Erfaring med ledelse fra modernisering av driftsmiljø vil bli lagt vekt på
 • Kjennskap til offentlig sektor er en fordel

Den som blir ansatt må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig. Vi opplyser om at klareringsmyndigheten har en streng praksis ved vurdering av nødvendig tilknytning til Norge ifm klarering

Personlige egenskaper

 • Du har en lederstil som skaper trygghet, engasjement og retning.
 • Sammen med gode medarbeidere så tar du tak i modernisering der det vil være nyttig og kostnadseffektivt for Kystverket.
 • Du er beslutningsdyktig og leveringsdyktig
 • Du evner å håndtere høyt arbeidspress og tidsfrister på en god måte

Personlig egnethet blir vektlagt

Sammen med oss må du kunne identifisere deg med Kystverkets verdier som er fremtidsrettet, engasjert og pålitelig.

Vi tilbyr

 • Stillingen erplassert i stillingskode 1407 Avdelingsleder, med lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner
 • Sterkt engasjerte kollegaer med høy fagkompetanse
 • Gode utviklingsmuligheter i et fremtidsrettet teknologisk miljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Bedriftshelsetjeneste.
 • Feriehjemsordning ved flere av fyrene til Kystverket
 • Gode velferdsordninger.

Arbeidssted for tiden Horten eller Ålesund

Vi er opptatt av at våre kollegaer representerer hele befolkningen, og oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke.

Du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Har du behov for tilrettelegging, ivaretar vi det. Mer informasjon om dette finner du her: https://arbeidsgiver.dfo.no/positivsaerbehandling

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes når du søker. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidssted Horten: Moloveien 7, 3187 Horten

Arbeidssted Ålesund: Sorenskriver Bulls gate 3, 6002 Ålesund

Stillingsinfo

Frist27. november 2023

Kontaktperson

Elise Bakke

Direktør for digitalisering og innovasjon


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ei bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.