Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsleder FoU og formidling

Vil du jobbe i landets fremste fagmiljø innen sikring av bygg?

ForsvarsbyggOslo22. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Anders Calder Haavik-Nilsen

Seksjonssjef NKSB

+47 990 93 944

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) ble etablert i 2012 som statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykker, terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Seksjonen har omtrent 60 ansatte og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø med landets fremste kompetanse innen beskyttelse og sikring.

NKSB er organisert som en egen seksjon i Forsvarsbygg, og leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter både i forsvarssektoren og staten for øvrig. Vi dekker et bredt spekter av tjenester – fra risikoanalyser og sikkerhetsfaglig rådgivning til prosjektering, forskning og utvikling (FoU). Vi søker nå etter ny avdelingsleder for fagavdelingen FoU og formidling.

Fagavdelingen du vil lede består av medarbeidere som arbeider med FoU prosjekter relatert til utvikling og verifisering av metoder, løsninger og konsepter for beskyttelse og sikring av EBA, både for Forsvaret og øvrig statlig sektor. FoU-prosjektene gjennomføres i egen regi og i samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Fagavdelingen ivaretar også ansvaret for NKSBs sentrale formidlingsaktiviteter både til eksterne og internt i Forsvarsbygg.

Avdelingsleder inngår i NKSBs ledergruppe og rapporterer til Seksjonssjef.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og personalansvar for fagavdeling FoU og formidling
 • Planlegge, koordinere, kvalitetssikre og rapportere FoU-virksomheten
 • Samarbeide med norske og utenlandske forskningsinstitusjoner og fagmiljøer
 • Delta i FoU-prosjekter og rådgivningsoppdrag relatert til beskyttelse og sikring av statens eiendommer, bygg og anlegg
 • Ivareta prosjektansvaret av FoU- og formidlingsporteføljen
 • Markedsføring og innsalg av FoU- og formidlingsprosjekter til aktuelle oppdragsgivere
 • Lede kunnskapsformidling og kompetanseoverføring av FoU-resultater
 • Ivareta ansvaret for NKSBs testfasiliteter og forsøksvirksomhet
 • Jobbe med kontinuerlig forbedring av arbeidsmetoder og arbeidsprosesser
 • Delta i NKSBs ledergruppe samt bidra aktivt i videreutviklingen av seksjonen

Hvem vi ser etter

Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, ha god struktur, planmessighet og gode analytiske egenskaper. Du evner å løfte blikket og har gode strategiske egenskaper. Du må også være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne. Ikke minst har du gode mellommenneskelige egenskaper og du evner å lede og skape prestasjoner gjennom andre.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen tekniske fag
 • Du må kunne vise til relevant erfaring og konkrete resultater, gjerne fra forsknings- og utviklingsmiljø
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring
 • Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med mulighet for boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder (stillingskode 1407) fra kr. 919 200,- til kr. 1 055 200,- (lønnstrinn 82 - 87)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra
  oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Stillingsinfo

Frist22. januar 2024

Kontaktperson

Anders Calder Haavik-Nilsen

Seksjonssjef NKSB


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Stjørdal.