Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsleder forebyggende sikkerhet

Brenner du- for sikkerhet, ønsker en samfunnsviktig jobb og trives med ledelse?

Norsk Nukleær DekommisjoneringHalden5. juni 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

terese.vildalen@capus.no

Nøkkelord

Fleksibel arbeidstidSPK

Vi søker avdelingsleder til vår nyopprettede avdeling forebyggende sikkerhet. Denne avdelingen skal ha ansvaret for å sikre at NND etterlever krav til sikring av objekt, informasjonssikkerhet og at personellsikkerhet etterleves. Avdelingen skal sørge for at NNDs ledelsessystem er i henhold til gjeldene regelverk innen forebyggende sikkerhet og beredskap. En annen viktig oppgave som avdelingen har ansvar for er etablering og vedlikehold av alle nødvendige prosesser innen fagområdet forebyggende sikkerhet. I tillegg skal avdelingen ha ansvar for at NND til enhver tid har et etablert krise- og beredskapssystem i alle deler av organisasjonen.

Som avdelingsleder skal du lede og utvikle et sterkt fagmiljø og jobbe med arbeidsprosesser, metoder, organisasjon og kultur hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Du skal utvikle og gjennomføre strategier for avdelingen i henhold til organisasjonens behov.

Du skal sørge for at NNDs styringssystem ivaretar korrekt håndtering og saksbehandling innen forebyggende sikkerhet. I tillegg skal du ivareta rollen som sikkerhetsleder.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er ansvarlig for nedbyggingen av de anlegg som er blitt brukt i Norges historiske atomforskningsprogram. Det er et komplekst og svært viktig oppdrag som bidrar til økt samfunnssikkerhet.

NND er en statlig etat etablert i 2018 som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase, og er en organisasjon i utvikling og vekst med en fremtidig virksomhetsoverdragelse av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære virksomhet til NND. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og IFE.

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter. Stillingen rapporterer direkte til sektordirektør i Sektor sikkerhet, kvalitet og miljø, og vil inngå i sektorens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Personalledelse
 • Ansvarlig for at strategier for områdene tillagt avdelingen etableres og følges opp
 • Operativ ledelse av avdelingen
 • Utforme etatens styrende krav innenfor fagområdene i avdelingen
 • Ansvarlig for utarbeidelse av prosesser, prosedyrer og veiledninger innen forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Sørge for at styring på sikkerhetsområdet inkorporeres og koordineres med øvrige styringsparametere
 • Opplæring- og kulturskapende arbeid i organisasjonen innen fagområdene
 • Overvåke sikkerhetstilstanden i virksomheten
 • Sørge for at det er utarbeidet overordnede trusselvurderinger, hendelsesrapporter og oversikt over iverksatte sikringstiltak

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdanning på bachelor/masternivå innenfor en eller flere av stillingens ansvarsområder
 • Relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende bachelor- eller mastergrad
 • Minimum 5 års erfaring fra sikkerhetskritisk organisasjon
 • Relevant ledererfaring

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for det nivå stillingen krever.

Det er en fordel om du har:

 • Grunnkurs forebyggende sikkerhet
 • Kompetanse innen revisjoner, undersøkelser og/eller risikoanalyser
 • Erfaring med objekt, personell- og informasjonssikkerhet
 • Erfaring med prosesstyring
 • Erfaring innen revisjoner og/eller risikoanalyser
 • Erfaring med personalledelse

Personlige egenskaper

 • Evne og interesse for å lede mennesker
 • Robust og trygg i krevende situasjoner
 • Søker kontinuerlig faglig utvikling
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Evne til å gjøre kompleks informasjon enkel og forståelig
 • Høy faglig- og personlig integritet

Vi legger vekt på personlig egnethet. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • Arbeid i et spennende og kunnskapsrikt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som avdelingsleder, stillingskode 1407 i lønnsspennet fra kr. 790 100,- til kr. 935 300,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Andre opplysninger

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et godt rekrutteringsgrunnlag. Sammen med søknaden ber vi deg om å registrere CV og laste opp relevante attester og vitnemål i rekrutteringsportalen.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Stillingsinfo

Frist5. juni 2023

Kontaktpersoner

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse


Stillingstyper

Fast ansettelse,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Norsk Nukleær Dekommisjonering

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.