Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsleder

Nukleær sikkerhet og strålevern

Norsk Nukleær DekommisjoneringHalden13. desember 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Nina Ramberg

Sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø

+47 951 78 949

Eivind Hannestad

Assisterende sektordirektør

Erling Lampe

Rekrutteringspartner Capus

Terese Vildalen

Rekrutteringspartner Capus

Nøkkelord

AvdelingslederLedelseSamfunnsoppdragSikkerhetUtvikling

Bli med på laget og led avdelingen som bidrar med å forme sikkerhet i en avgjørende fase av Norges nukleære historie!

Har du driv til å lede vår nye avdeling innen nukleær sikkerhet og strålevern der du får brukt kompetansen din på et viktig samfunnsoppdrag? Vi søker en inspirerende og handlekraftig leder til den nyopprettede avdelingen i sektor sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM). Din oppgave blir å sørge for at vi i Norsk nukleær dekommisjonering (NND) følger krav, regler og standarder, både nasjonalt og internasjonalt, innen fagområdet. Avdelingen vil være kravstillende, rådgivende og verifiserende for hele virksomheten innen nukleær sikkerhet og strålevern.

Vi ser nå etter en erfaren leder som er i stand til å motivere og engasjere for å oppnå felles mål. Du trenger ikke å være ekspert på nukleær sikkerhet og strålevern (selv om det er en fordel), men erfaring med kvalitetsstyring, risikostyring og/eller prosesstyring er viktige suksesskriterier for å lykkes i stillingen. Å ha ledet prosesser og/eller prosjekter er også ønskelig, da avdelingen vil ha ansvar for at NND har etablert og er oppdatert på alle nødvendige prosesser innen nukleær sikkerhet og strålevern. Bli med på vår spennende reise mot en bærekraftig nukleær avvikling!

Du blir en del av et sterkt fagmiljø som drives av godt samarbeid, høyt tempo og spennende og varierte arbeidsoppgaver. Stillingen rapporterer til sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø og er en del av sektorens ledergruppe. Høres dette spennende ut? Les mer om hva vi kan tilby!

Vi tilbyr:

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag.

Videre tilbyr vi:

 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • moderne lokaler
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som avdelingsleder, stillingskode 1407 i lønnsspennet fra kr 790 1000,- til kr 935300,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden (Storgata 2A). Det er mulig å inngå avtale om hjemmekontor iht. hjemmekontorforskriften og egen prosedyre i NND. Det må påregnes noe reiseaktivitet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter, men er ikke avgrenset til følgende:

 • Utvikle og lede avdelingen, inkludert budsjett-, resultat- og personalansvar
 • Utarbeide, gjennomføre og følge opp planer for ansvarsområdene tillagt avdelingen
 • Identifisere, tolke og utforme etatens styrende krav innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Sørge for uavhengig verifikasjon av sikkerhetsdokumentasjon med tilhørende prosesser
 • Utvikle, overvåke og vedlikeholde prosesser, prosedyrer og veiledninger innen nukleær sikkerhet og strålevern i etaten
 • Rådgiving, opplæring- og kulturskapende arbeid i organisasjonen innenfor avdelingens fag- og ansvarsområder
 • Bidra til å etablere og følge opp rammeavtaler innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Bidra i arbeidet med utarbeidelse og vedlikehold av etatens beredskapsplaner
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av trening og øvelser

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevant fagfelt. Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kvalitetsstyring, risikostyring eller prosesstyring
 • Roller som prosess- eller prosjektleder
 • Personal-/linjeledelse

Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • Utdanning på masternivå innen relevante fagfelt
 • Kompetanse innen strålevern og miljøovervåkning
 • Kompetanse innen nukleær sikkerhet
 • Arbeid med nukleær sikkerhet og strålevern
 • Organisasjonsutvikling
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Bruk av relevante standarder (ISO, NIST, NS, etc.)

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og få med seg medarbeiderne i løsning av avdelingens oppgaver
 • Robust og trygg i krevende situasjoner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Viser og utøver høy faglig ekspertise innen ansvarsområdet og søker kontinuerlig faglig utvikling
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Strukturert, systematisk og ansvarsfull
 • God formidlingsevne - evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • Handler på eget initiativ og har gjennomføringsevne
 • Er innovativ og endringsvillig

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig.I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Andre opplysninger

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Noe for deg?

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med

 • Sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø Nina Ramberg på tlf. +47 951 78 949,
 • Assisterende sektordirektør Eivind Hannestad på tlf. +47 932 01 487
 • Vår rekrutteringspartner Capus v/Erling Lampe på tlf. +47 991 60 110
 • Vår rekrutteringspartner Capus v/ Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032.

Stillingsinfo

Frist13. desember 2023

Kontaktpersoner

Nina Ramberg

Sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø

Eivind Hannestad

Assisterende sektordirektør

Erling Lampe

Rekrutteringspartner Capus

Terese Vildalen

Rekrutteringspartner Capus


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Norsk Nukleær Dekommisjonering

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.