Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsingeniør /overingeniør IKT

EtterretningstjenestenVadsø2. juni 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 789 57 056

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse.

Ved Forsvarets stasjon Varanger ser vi etter nye medarbeidere til vårt tekniske fagmiljø. Vi er på utkikk etter deg som har interesse og gode faglige kunnskaper innenfor IKT. Du vil bli en del av våre tverrfaglige team som løser oppgaver med varierende grad av kompleksitet. Du må evne å planlegge og prioritere arbeidsoppgaver, der det til tider kan være hektisk med stort påtrykk av henvendelser. Du skal bistå brukere på en imøtekommende og god måte, det er derfor viktig at du innehar gode kommunikasjon -og samarbeidsevner.

Har du den kompetansen vi søker, og ønsker å bli en del av vårt faglige og sosiale miljø i Etterretningstjenesten, send oss gjerne din søknad.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsingeniør IKT:

 • Drift og vedlikehold av operative støttesystemer, IKT-tjenester og hardware.
 • Brukerstøtte.

Overingeniør IKT:

 • Drifte, tilpasse og vedlikeholde operative systemer og støttesystemer, samt planlegge og koordinere arbeidsoppgaver innen eget fagområde.
 • Andre oppgaver som vil være felles for begge stillingene:
 • Bidra og støtte innen øvrige deler av enhetens ansvarsområde
 • Utarbeide og ajourholde systemdokumentasjon

Kvalifikasjoner

Det kreves:

Avdelingsingeniør/Overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Annen teknisk utdanning og flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Overingeniør IKT:

 • Relevant erfaring
 • Felles for avdelingsingeniør/overingeniør IKT:
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Førerkort kl B

Det er ønskelig med:

Overingeniør, IKT:

 • Relevant fagteknisk mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå
 • Erfaring med drift av databaser

Avdelingsingeniør, IKT:

 • Relevant erfaring
 • Felles for Avdelingsingeniør/Overingeniør, IKT:
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Linuxkompetanse

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.
 • Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Personlige egenskaper som skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevner, ordenssans og initiativ vektlegges.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.
Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

 • Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Ansettelse som avdelingsingeniør (SKO 1085) vil lønnes innenfor spennet kr 548 600 – kr 635 400 (Lønnstrinn 56-65), mens ansettelse som overingeniør (SKO 1087) vil lønnes innenfor spennet kr 594 500 – 745 000 (Lønnstrinn 61-74) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 • Det tilstås et generelt tillegg på 8 000 brutto pr.år
 • Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

For avdelingsingeniør: Stillingen avlønnes på lønnsstige. Lønnsstigen gir utgangspunkt for lønnsplassering iht HTA 5 – Godskrivningsregler. Ved ansettelse godskrives tidligere tjeneste/arbeid/praksis i startlønn. Tjeneste/arbeid/praksis godskrives slik at dersom man samlet når ett år, godskrives ett lønnstrinn ved ansettelse. Videre godskrives ett lønnstrinn for hvert andre år. Man kan ikke få godskrevet mer enn fem lønnstrinn.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist2. juni 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.