Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsdirektør til nyopprettet avdeling

Er du en dyktig leder som vil bidra til at bygningsregelverket blir enkelt å forstå og bruke, og digitalt tilrettelagt?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)Oslo31. juli 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bettina Bækkevold

Rekrutteringsrådgiver Cruit AS

Bettina.baekkevold@cruit.no

Kari Befring Bjørnstad

Avdelingsdirektør

Vi søker en engasjert og erfaren leder til stillingen som avdelingsdirektør for en nyopprettet avdeling i enheten Innovasjon og digital transformasjon. Her vil du ha en nøkkelrolle i å forenkle og tilrettelegge for digitaliseringen på byggesaksområdet, samt for å styrke direktoratets kompetanse og evne til å tilpasse seg nødvendige endringer. Sentrale arbeidsområder for avdelingen inkluderer faglig formidling, brukerorientering og digital regelverksutvikling. I tillegg har avdelingen ansvar for direktoratets samfunnsøkonomiske analyser og kunnskapsgrunnlag.

Du vil inngå i ledergruppen i enheten Innovasjon og digital transformasjon, og i tillegg være en operativ førstelinjeleder i avdelingen. Som avdelingsdirektør vil du lede en tverrfaglig avdeling bestående av arkitektur, juss, byggfaglig ekspertise, forvaltningsinformatikk og samfunnsøkonomisk kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Du vil være ansvarlig for å implementere DiBKs strategier og tiltak for å digitalisere byggesaksområdet, slik at prosessene blir enklere, mer tilgjengelige og effektive for alle involverte parter. Du vil også ha ansvaret for å styrke direktoratets kompetanse innenfor digitalisering og nye arbeidsmetoder.

Du vil lede og koordinere prosjekter for å forenkle og tilrettelegge for digitaliseringen på byggesaksområdet. Dette inkluderer å identifisere muligheter for automatisering og effektivisering av byggesaksprosessen gjennom innovative teknologier og digitalt regelverk.

Du vil ha ansvaret for å bygge sterke relasjoner både internt og eksternt, for å fremme digitalisering og effektivisering av byggesaksprosessen. Dette innebærer å samarbeide tett med andre avdelinger i DiBK, relevante myndigheter, fagmiljøer og eksterne samarbeidspartnere, samt IKT-leverandører. Du vil også representere DiBK i relevante nettverk og fora, og jobbe for å etablere strategiske partnerskap og samarbeidsavtaler.

En av oppgavene vil være å styrke direktoratets arbeid med kvalitetsheving på grunndata, datainnsamling, analyse og innsikt for et bedre kunnskapsgrunnlag.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsbyggingsferdigheter
 • Erfaring med ledelse og personalansvar

Fordelskrav

 • Erfaring med strategisk ledelse
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Ledelse av autonome tverrfaglige team
 • Ledelse av komplekse prosjekter
 • Erfaring med digital transformasjon og endringsledelse

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og vi ønsker derfor at du:

 • Tenker strategisk og ser utfordringer fra flere sider
 • Er empatisk og nysgjerrig på ulike perspektiver
 • Har trygghet til å skape gode forhold for autonome arbeidstakere
 • Kan videreutvikle et godt fagmiljø basert på medvirkning og kunnskapsledelse
 • Er god på kulturbygging og å skape fellesskap
 • Kan selge inn nye budskap på en motiverende måte
 • Har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et direktorat med et viktig samfunnsoppdrag med stor offentlig og politisk oppmerksomhet
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Faglig utvikling sammen med dyktige og engasjerte kolleger
 • Tilgang til faglige nettverk, både nasjonalt og internasjonalt
 • Direktoratet har gjennom en egen fleksibilitetspolitikk lagt forholdene godt til rette for en hybrid arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk med fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstida, tjenestetelefon og fem ukers ferie
 • Arbeidssted er i våre hyggelige lokaler sentralt i Oslo sentrum

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Regler i offentleglova om rett til innsyn i søkerlister, gjelder for direktoratet. Du som søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Stillingsinfo

Frist31. juli 2023

Kontaktpersoner

Bettina Bækkevold

Rekrutteringsrådgiver Cruit AS

Kari Befring Bjørnstad

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig- og byggeiere.

Vi har i dag 90 ansatte og har kontorer i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.