Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsdirektør for Utvikling IT

Bli med i førersetet for utviklingen av Statens vegvesen IT!

Statens vegvesenDrammen5. juni 2023
Søk her

Utvikling IT har sju seksjoner med omkring 70 medarbeidere. Antallet medarbeidere er for tiden økende, som følge av kraftig rekruttering og sterk satsning innenfor våre ansvarsområder. Avdelingen bidrar til god og effektiv digital utvikling i hele etaten. Vi søker nå deg som er motivert for å lede avdelingen videre inn i fremtiden! Stillingen inngår i IT-direktørens ledergruppe. Kontorsted er ved Statens vegvesen ITs hovedkontor i Drammen. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke lederstillinger hos oss i Statens vegvesen IT.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for avdelingens leveranser
 • Overordnet ansvar for at avdelingen leverer gode utviklingstjenester til hele etaten
 • Videreutvikling av avdelingen og divisjonen for øvrig
 • Budsjettansvar
 • Personalansvar for seksjonssjefene og IT-partnerne, som hører til ledergruppen

Statens vegvesen er på en spennende reise der kundefokus, produktorientering og innføring av nye arbeidsmetoder står sentralt. Som leder for Utvikling IT bidrar du sterkt til å understøtte og utvikle at Statens vegvesen tar gode steg videre.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, min. 5 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Erfaring fra og interesse for ledelse er den viktigste kompetansen for å lykkes i lederrollen.
 • Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

I tillegg er det ønskelig at du har

 • erfaring fra tilsvarende funksjoner
 • erfaring med å tilrettelegge for utvikling og forbedring
 • erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre endringer
 • erfaring med strategiarbeid og organisasjonsutvikling
 • bred samfunnsmessig kunnskap

Personlige egenskaper

Som person er du en tillitsskapende og dyktig kommunikator som liker å motivere og å skape gode relasjoner, samarbeid og resultater. Endringsvilje er en viktig egenskap for vår nye avdelingsdirektør. Som alle ledere i Statens vegvesen, må du ta ansvar for å utvikle deg selv og medarbeiderne dine, og være bevisst på at du som leder er rollemodell og kulturskaper.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som leder i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • godt arbeidsmiljø i nytt, flott kontorbygg sentralt i Drammen. Kontorbyggene våre er universelt utformet og vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • fleksibel arbeidstid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse
 • innplassering som 1060-avdelingsdirektør (ledernivå 2) med lønn kroner 920.000-1.100.000. Lønnsinnplasseringen avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For søkere med spesielt gode kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Statens vegvesen gir et fast lønnsmessig tillegg knyttet til stillinger på ledernivå 2, for tiden kroner 100.000,- per år, som kompensasjon for tilgjengelighet, ubekvem arbeidstid og lignende.

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til IT-direktør Lars B. Kalfoss, tlf. 901 01 825. Ta kontakt for en trivelig prat!

Stillingsinfo

Frist5. juni 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.