Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsdirektør

Er du vår nye avdelingsdirektør for drift?

EtterretningstjenestenOslo5. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 230 95 405

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter ny avdelingsdirektør som skal lede og utvikle driftsområdene i Etterretningstjenesten.

Driftsdirektør har ansvar for eiendom, objekt- og infrastruktursikkerhet og logistikk i Etterretningstjenesten, i tillegg til personell og budsjettansvar. Vi ser etter en dyktig leder som kan videreutvikle driftsområdene og sørge for en effektiv og god forvaltning av disse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge og utvikle avdelingen innenfor fagområdene eiendom, objekt- og infrastruktursikkerhet og logistikk
 • Gi anbefalinger og beslutningsgrunnlag innen avdelingens ansvarsområder
 • Lede organisasjons- og kompetanseutviklingen i avdelingen

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring på høyere nivå
 • Lang erfaring fra ledende stilling med personell-/ressurs-/økonomiansvar
 • God kjennskap til Forsvaret
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Lederutdanning på høyere nivå
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra høyere stabs- og forvaltningstjeneste
 • Erfaring med effektiviseringsarbeid, digitalisering og automatisering

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Personlige egenskaper som lederegenskaper, evne til kommunikasjon, virksomhetsforståelse og helhetsoversikt vil bli vurdert ved ansettelse.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 1 078 600 - 1 173 100 (lønnstrinn: 88-92) i stillingen som avdelingsdirektør (kode: 1060) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. Lederlønn kommer i tillegg.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist5. november 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.