Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Asfaltkontrollør - vikariat

Statens vegvesenFlere steder26. mars 2023
Søk her

Kontaktperson

Wenche Hovin

Seksjonssjef

wenche.hovin@vegvesen.no

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig vikariat for asfaltkontrollør med varighet fra 1. mai 2023 til 31.oktober 2023 ved vårt laboratorium i Trondheim.

Som asfaltkontrollør er din primæroppgave kontroll av asfalt på riksveger i Trøndelag. Du skal skrive og sende inn kontrollørmeldinger til byggeleder og kan ved behov måtte delta i byggemøter med presentasjon av resultater og vurdering av oppnådd kvalitet. Etter dekkelegging kan oppgaven innebære uttak av borkjerner.

Andre oppgaver som kan bli aktuelle er kontroll av dokumentasjon for asfalt, utførelse av andre laboratorie- og feltundersøkelser og annet forefallende arbeid knyttet til seksjonens laboratorie- og feltaktivitet.

Enkelte arbeidsoppgaver kan innebære noe tungt arbeid og du vil ha perioder med høyt tempo og skiftene framdriftsplaner.

Du må påberegne en del nattarbeid og reisevirksomhet.

Litt om seksjonen og avdelingen vår:

Vi er omtrent 20 medarbeidere fordelt på tre kontorsteder i Molde, Steinkjer og Trondheim. Vi har to laboratoriet og to grunnboringsrigger. Vi fungerer som internkonsulenter for utbygging-, drift- og vedlikeholdsprosjektene, og jobber hovedsakelig med teknisk kvalitetskontroll av vegbyggingsmaterialer og grunnundersøkelser, samt FoU-aktivitet innen våre fagområder.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som minimum har fagbrev eller teknisk fagskole, innen relevant fagkrets. Det er ønskelig med erfaring innen fagområdet asfalt. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra relevante fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Det stilles krav om førerkort kl.B og vil være en fordel med førerkort kl BE.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra tilsvarende arbeid, god skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt gode datakunnskaper. I tillegg vektlegges personlige egenskaper som praktisk sans, evne til kommunikasjon og samarbeid, selvstendighet, initiativ, kreativitet og godt humør.

Stillingen innebærer stor reisevirksomhet og skiftende framdriftsplaner, noe som krever stor grad av fleksibilitet.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Wenche Hovin, tlf. 41562157

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist26. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Industrier

Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.