Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Analytiker Space-Counter Space

EtterretningstjenestenOslo7. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 230 94 590

Det er ledig stilling som analytiker ved Kontor for teknisk analyse og utvikling innen faggruppe Space-Counter Space.

Stillingens hovedoppgave er å sammenstille produksjon fra øvrige tekniske disipliner innenfor aktuell Space-Counter Space tematikk. Det er mange ulike aktiviteter som fokuserer på romdomenet, det er derfor ønskelig å sammenstille tekniske analyser på utvalgte områder på en helhetlig og systematisk måte.

Data og informasjon som faggruppen jobber kan variere, det vil derfor være en fordel om du har teknisk utdanning og erfaring samt god kjennskap til verktøy for programmering og scripting. Faggruppen har oppgaver innen etterretningsproduksjon, derfor er personlige egenskaper som initiativ, kreativitet, evne til samarbeid, samt skriftlige og muntlige fremstillingsevner viktige. Hvis du motiveres av arbeidsoppgaver med teknisk analyse innenfor Space-domenet, har kunnskap og interesse innen romrelaterte emner som for eksempel satellitt eller missilteknologi kan du være en god kandidat for denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave:

 • Sammenstille produksjon fra øvrige tekniske disipliner innenfor Space-Counter Space tematikk.

Andre arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre tekniske analyser fra utvalgte produksjonsområder i avdelingen rettet inn mot Space-Counter Space
 • Bidra til samarbeid og koordinering med andre enheter internt i tjenesten innen fagområdet, spesielt innen oppdrag og produksjon
 • Bidra til systematisk og helhetlig produksjon fra tekniske disipliner innenfor fagområdet herunder RFI besvarelser Sikre deltakelse i relevante arbeidsgrupper og prosjekter

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • For Senioringeniør:
  - Mastergrad tilsvarende med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning utover bachelorgrad.
 • For Overingeniør:
  - Bachelorgrad tilsvarende med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • For Senioringeniør:
  - Relevant arbeidserfaring med god resultatoppnåelse

Felles:

 • God kjennskap til verktøy for programmering/scripting, som for eksempel Matlab, Python
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
 • Utdanning og/eller arbeidserfaring innenfor romrelaterte emner som satellitt- og missilteknologi eller annen realfaglige tematikk som for eksempel fysikk og signalbehandling
 • God kjennskap til Etterretningstjenesten, Forsvaret og FFI
 • Ønskelig med kjennskap til modelleringsverktøy som STK
 • Erfaring og/eller relevante kurs tilknyttet romvirksomhet
 • Opplæring eller erfaring i prosjektarbeid
 • E-faglig operativ tjenesteerfaring, fortrinnsvis fra områder innen kontorets ansvarsområde

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Det kreves gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Samarbeid og samspill: I E-tjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Holdninger og lojalitet: E-tjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærevilje og planmessighet: E-tjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning.

Personlige egenskaper som initiativ, handlekraft, gjennomføringsevne, samt evne til samarbeid og kommunikasjon, herunder skriftlig og muntlig fremstillingsevne, vektlegges.

Vi tilbyr

 • Stilling: Senioringeniør (kode 1181)
  Lønn: Stillingen lønnes i lønnstrinn 71–81 / 708 000 – 895 500 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.
 • Stilling: Overingeniør (kode 1087)
  Lønn: Stillingen lønnes i lønnstrinn 65-74 / 635 400 – 745 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Hvorfor jobbe i Etterretningstjenesten?

 • Du vil bidra til et viktig samfunnsoppdrag hvor trusselen fra etterretning og påvirkning mot Norge og norske interesser står i fokus
 • Du vil være en del av kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen et bredt spekter av fagfelt
 • Du vil få utfordret deg faglig
 • Du vil være en del av en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og endring, i samsvar med verdensbildet
 • Du vil få mulighet til å utvikle egen kompetanse
 • Du vil være en del av en organisasjon med fokus på arbeidsmiljø og trivsel
 • Du vil få svært gode lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Du har mulighet for trening i arbeidstiden
 • Du har fleksitid, med kjernetid mellom 09.00 og 14.30

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist7. august 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.