Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Analytiker i det digitale rom

Vil du jobbe med internasjonal geopolitikk og utnyttelse av stordata?

EtterretningstjenestenOslo26. juni 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Kontaktperson fag

+47 231 01 903

Kontaktperson HR

Nøkkelord

SikkerhetspolitikkProgrammeringDatautnyttelseAnalyse

Er du nysgjerrig, analytisk, opptatt av internasjonale forhold, og synes det virker spennende å trekke ut relevant informasjon fra omfattende og unike datakilder? Da kan du være den rette kandidaten for oss!

Vi er på utkikk etter noen som kan berike et høyt motivert team med analytikere som jobber i grensesnittet mellom tekniske og analysefaglige miljøer. Relevante kandidater for oss har enten språk- og områdefaglig kunnskap relevant for Midtøsten og Afrika, eller programmeringskompetanse og interesse for geopolitikk. Også nyutdannede kan være interessante for en stilling hos oss.

Stillingen byr på spennende oppgaver i et dynamisk miljø der du vil arbeide med informasjon knyttet til flere av seksjonens prioriteringsområder. Du vil dermed ha et spennende arbeidsfelt som går på tvers av tematikker og porteføljer. Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i en enhet med fokus på sikkerhetspolitikk i Midtøsten og Afrika, og som jobber med å se regional utvikling i sammenheng med internasjonale geopolitiske utviklinger. Hverdagen hos oss preges av oppgaver som krever gode analytiske evner, teknisk interesse og gode samarbeidsevner. Her kan du forvente en jobb hvor du vil bli eksponert for mange ulike problemstillinger og tematikker, og hvor du får brukt dine kreative evner, samt din språklige og/eller tekniske kompetanse til å finne relevant innhold i store datamengder. I tillegg vil du formidle informasjonen på en ryddig og strukturert måte internt i organisasjonen.

Du vil bidra aktivt i både metodeutvikling og i etterretningsproduksjon, samt ha ansvar for faglig oppfølging av avdelingens bidrag. Kompetansen og kreativiteten din skal du bruke til å gjøre våre unike data brukbare for videre analyse. De gode samarbeidsevnene dine vil derfor bli nyttige når du sammen med andre skal finne raskeste vei fra data til innsikt.

Kandidater med språklig- og områdefaglig kompetanse vil kunne bruke denne daglig til analyse av store mengder data som skal sammenstilles i velstrukturerte skriftlige produkter.

Kandidater med programmeringskompetanse vil kunne bruke denne til å gjennomføre kvantitativ og kvalitativ analyse av store datasett, samt ad hoc utvikling av script for å bidra til bedre utnyttelse av tilgjengelige data.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Meget gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk

Videre må du innfri ett eller begge av følgende krav:

 • Områdekunnskap om Midtøsten og Afrika, herunder geopolitiske forhold relatert til regionen
 • Kompetanse i programmering/scripting i Python, Java, C++, Scala eller JavaScript, med grunnleggende kjennskap til spørrespråk som Lucene, JEXL, Cypher eller SQL.

For å bli ansatt som seniorrådgiver kreves det i tillegg:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant arbeidserfaring med god resultatoppnåelse, samt erfaring med bi- og multilateralt partnersamarbeid

I tillegg er det ønskelig om du har (på begge stillingsnivå):

 • Kjennskap til internettprotokoller og mobilnettverk
 • Erfaring med kvantitativ analyse av data
 • Erfaring i etterretningsproduksjon og rapportering
 • God kompetanse i ett eller flere av følgende språk: Russisk, persisk og/eller fransk
 • Erfaring fra internasjonal tjeneste, fortrinnsvis fra militære operasjoner eller annet internasjonalt arbeid relatert til konflikt- eller kriseområde (erfaring relatert til seksjonens prioriterte ansvarsområde vil vektlegges)

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604.900 – 777.900 [lønnstrinn: 62-76] i stillingen som rådgiver (kode: 1434), og 732.300 – 919.200 [lønnstrinn: 73-82] i stillingen som seniorrådgiver (kode: 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist26. juni 2024

Kontaktpersoner

Kontaktperson fag

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.