Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Analytics­utvikler

Liker du store datamengder og vil bidra til å utnytte de på nye spennende måter?

EtterretningstjenestenOslo11. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson HR

+47 230 94 329

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter en analyticsutvikler som kan bidra til lage gode løsninger for å analysere data og se sammenhenger på tvers av datakilder.

Vi søker deg som ønsker å finne nye sammenhenger i store mengder data, og evner å jobbe metodisk for å få til dette på en robust og strukturert måte. I denne stillingen kommer du til å bli eksponert for svært store datamengder i stor variasjon, og du vil få mulighet til å bidra til løsninger som håndterer og utnytter disse på best mulig måte. Derfor er det viktig at du har evne og ønske om kontinuerlig læring.

Som medarbeider hos oss vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. Du vil også bli del av en avdeling som vektlegger godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.

Vi jobber aktivt for å få en bedre kjønnsbalanse, og oppfordrer kvinner til å søke. Er du nysgjerrig, men i tvil om du er kvalifisert? Ta gjerne kontakt for en prat, eller bare send en søknad – vi setter pris på din interesse!

Arbeidsoppgaver

Som analyticsutvikler vil du bidra til å:

 • designe, implementere og drifte infrastruktur for prosessering av store datamengder
 • utvikle nye analytics, samt drifte og monitorere disse
 • jobbe tett med data scientists og andre behovsstillere for å optimere og produksjonssette analytics

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

Overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet

Seniorrådgiver:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet

I begge tilfeller:

 • Erfaring med distribuert arkitektur for prosessering og analyse av store datamengder
 • Erfaring med utvikling, fortrinnsvis i Java

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Erfaring med drifting og monitorering av produksjonssystemer
 • Erfaring med dataanalyse, Hadoop, MapReduce og/eller Spark
 • Erfaring med applikasjonsutvikling
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team
 • Bidratt til open source teknologi

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlige egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.

 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Lønn og vilkår i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale:

Overingeniør (kode 1087) avlønnes i spennet kr 635 400 – 745 000 (lønnstrinn 65 – 74)

Senioringeniør (kode 1181) avlønnes i spennet kr 708 000 – 895 500 (lønnstrinn 71 – 81)

Stillingsinfo

Frist11. januar 2024

Kontaktperson

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.