Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Rambøll

– samfunnsrådgiveren Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting. I Norge er vi 1700 medarbeidere fordelt på 14 kontorer, fra Alta i nord til Kristiansand i sør. På verdensbasis har vi totalt 16.500 medarbeidere fordelt på 300 kontorer i 35 land.

AV Ida Goksøyr, Tekjobb

Et verdidrevet selskap

Rambøll ble grunnlagt i 1945 av Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann. Fra starten hadde de to ingeniørene en klar filosofi med fokus på trivsel hos medarbeidere og bærekraftig samfunnsutvikling. Våre grunnleggeres filosofi er ført videre og preger i dag vår identitet, verdier og måten vi leverer våre tjenester på.

Rambøll er eid av stiftelsen Rambøll Fonden. Det innebærer at overskuddet vårt føres tilbake i selskapet heller enn å gå til aksjonærer, og sikrer en langsiktig og selvstendig utvikling av selskapet, medarbeiderne våre og lokalsamfunnene vi jobber for.

Les mer

Siste stillinger

Seniorkonsulent/Manager til Ramboll Management Consulting

Rambøll

Oslo

31.08.2024

Global Director Sector Rail

Rambøll

Oslo

31.07.2024

Construction Manager

Rambøll

Oslo

11.07.2024

Project Manager

Rambøll

Trondheim

07.07.2024

Se alle stillinger

Samfunnsrådgiver

Som samfunnsrådgiver er Rambøll opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers.

Sammen med våre kunder jobber vi for å skape bærekraftige samfunn hvor mennesker og natur kan blomstre. Med vår kombinasjon av teknisk ekspertise og sosioøkonomisk innsikt leverer vi varige strukturer, ressurseffektive løsninger og gode lokalmiljøer for nåtiden og fremtiden.

Å jobbe for oss

I Rambøll får du bruke og utvikle ekspertisen din med mål om å bygge et mer bærekraftig samfunn. Du blir en del av et tverrfaglig miljø hvor ingeniører, arkitekter og konsulenter samarbeider for de beste løsningene. Sammen gjør vi en forskjell.

Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen, og vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger.

Vi strekker oss langt for å sikre at medarbeiderne våre er engasjerte og trives i jobben, både profesjonelt og sosialt. I den årlige medarbeiderundersøkelsen vår scorer vi 4.05 av 5 mulige på engasjement. 85 prosent vil anbefale Rambøll som arbeidsgiver.

"Humørgruppa arrangerer sosiale og sportslige aktiviteter for og i lag med kollegaer. Ettersom jeg er en sosial og utadvendt person har det vært både riktig og viktig for meg å legge til rette for at vi alle har det bra og har et tilbud som passer til alle!" -Gina Marie Qvale, konsulent og utviklingsleder, Rambøll

Les mer her

Tidlig karriere

Enten du er student, nyutdannet eller i starten av karrieren din finner du mange muligheter hos oss. Når du starter hos oss, går du gjennom et eget introduksjonsseminar hvor du lærer mer om hva det vil si å være en rambøller.

Flere av våre kontorer har egne «Ung i Rambøll»-grupper, og vi har etablert en ordning for kompetansedeling gjennom junior-seniorsamarbeid.

"I Rambøll er det mange med lang fartstid og høy kompetanse, tilrettelegging av junior-seniorsamarbeid har gjort at jeg har hatt en bratt læringskurve og håndtert mye ansvar fra dag én." -Gina Marie Qvale, konsulent og utviklingsleder, Rambøll

Les mer her

Utviklingsmuligheter

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs! Derfor er den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Når du starter hos oss blir du satt rett i arbeid på utfordrende prosjekter, med stadig mer ansvar. Samtidig får du støtte og hjelp fra både kolleger og lederen din, slik at du hele tiden lærer og utvikler deg faglig.

En del av strategien vår er at vi skal tilby ulike karriereveier og investere i opplæring og kursing av medarbeiderne våre. Det øker kompetansen din – og den totale kompetansen til selskapet.

Når du jobber i Rambøll arbeider du i et globalt selskap, med kolleger fra hele verden. Mange av oss jobber på internasjonale prosjekter og noen får mulighet til å jobbe i utlandet.

"Jeg startet med en sommerjobb i Rambøll i 2007 og i dag er jeg avdelingsleder. Rambøll er en arbeidsplass der det er stort rom for å vokse, og hvis man er et «ja»-menneske og griper de mulighetene som byr seg, kan man nå langt." -Marion Trøan, avdelingsleder Vann, Rambøll

Les mer her

Bærekraft

Hos Rambøll har tanken om bærekraft vært en viktig del av vårt verdigrunnlag og forretningsdrift helt siden selskapet ble grunnlagt i 1945. Rambøll skal være et selskap som går foran med bærekraftig drift, både ved å inspirere men også utfordre både våre kunder og ansatte til å ta mer bærekraftige valg. Rambøll ble i 2020, som første selskap i Norge, sertifisert iht. FNs 17 bærekraftmål. Vi er også medlem og UN Global Compact, verdens største bærekraftinitiativ rettet mot bedrifter, og Skift, næringslivets klimaledere. Rambøll stiller seg bak utslippsmålene i Parisavtalen og har satt vitenskapsbaserte mål for våre CO2- utslipp i tråd med 1,5 graders målet. Det betyr 46% reduksjon av utslipp innen 2030. Vi har også signert Grønnvaskingsplakaten.

Gjennom vår rolle som samfunnsrådgiver jobber vi med å kutte klimagassutslipp i våre prosjekter, samtidig som vi ivaretar naturen og menneskers behov. Gjennom vårt innovasjonsprogram har vi utviklet flere spennende produkter for å lykkes med dette, som for eksempel Fuelsave, et verktøy for veidesign gjør det mulig å ta bedre avgjørelser for å minimere energi, drivstoff og karbonutslipp ved design av nye veier. Vår ombruksportal Rehub bidrar til å gjøre ombruk av byggematerialer enklere og mer tilgjengelig. Vi har også utviklet Sustainablity dialogue tool for å gjøre det enklere for våre kunder å ta bevist forhold til bærekraft i sine byggeprosjekter. Dette er bare noen av sertifiseringene og verktøyene du vil lære mer om hvis du blir en del av gjengen vår, og har du nye ideer så vil din stemme bli hørt. Vi søker også prosjekter der bærekraft er en viktig faktor, slik som Equinor’s flytende solcelleanlegg, Freyr battercelleifabrikk og Quantafuels anlegg for gjenvinning av plast.

Les mer her

Rom for innovasjon

En bærekraftig fremtid krever innovative løsninger. Ved å tenke nytt og smart har vi muligheten til å endre hvordan vi håndterer de store utfordringene i dagens samfunn, som luftforurensing, trafikkflyt, avfallshåndtering og klimaendringer.

Nettopp derfor tar vi innovasjon på alvor. Ambisjonen vår er å bli en digital markedsleder i våre bransjer. For å klare dette tester og vurderer vi stadig nye metoder, konsepter og teknologiske muligheter, som kan gi økt verdi og forbedre løsningene våre.

"Det jeg synes er så bra i Rambøll er at det er så mange utrolig smarte og digitale kolleger, og at vi har en konsernledelse som har bestemt at digitalisering skal være helt på toppen av agendaen. Det er en innovasjonsinfrastruktur i Rambøll som jeg tror kan måle seg med de beste i klassen globalt." -Eirik Storaas Kristoffersersen, BIM Lead for Samferdsel & byutvikling, Rambøll

Les mer her

Innovasjonsportal

I Rambøll er innovasjon og digitalisering satt i system blant annet med en egen innovasjonsportal som ble lansert i april 2020. Her kan alle ansatte bidra med innspill og ideer.

Et av innspillene som har vært igjennom hele prosessen fra ide til lansering, er en løsning Rambøll har døpt Truss Solver. Det er en egen parametrisk fagverksmodell som utvikles gjennom scripting i programmet Grasshopper. Ved å kjøre verktøyet en times tid, klarte vi å hente ut en løsning som sparte et prosjekt i regi av Drammen havn for om lag seks millioner kroner.

"Det er mange kloke hoder i Rambøll, og mange sitter med gode ideer de aldri gjør noe med. Portalen er et verktøy der alle ansatte enkelt kan gå inn og registrere sine ideer som videre blir fulgt opp av tilhørende utviklingsleder." -Patrick Mahieu, Digitalisering- og innovasjonsleder Bygg, Rambøll

Les mer her