Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

GK

Tekniske løsninger for fremtidens bygg.

AV Ida Goksøyr, Tekjobb

Vi tar hånd om all teknikk i bygget

Som servicepartner og teknisk entreprenør
GK leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. Våre mer enn 3400 dyktige medarbeidere ved mer enn 80 kontorer i hele Skandinavia tar hånd om alt av tekniske installasjoner i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon, til drift og vedlikehold.

Vi ligger helt i front i byggenæringen når det gjelder å utvikle bærekraftige og energieffektive teknologiske løsninger for nye og eksisterende bygg. Og, vi vektlegger åpenhet, ydmykhet og samarbeid på tvers, i hele verdikjeden. Totalsummen av dette gjør at vi med stolthet tar posisjonen som Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner.

Gjennom energieffektive tekniske løsninger styrer vi byggenæringen i en mer bærekraftig og miljøriktig retning. Vi har solide fagmiljøer på alle nivåer som evner å utvikle innovative løsninger for våre kunder - innen inneklima, elektro- og rørtekniske installasjoner og sikkerhet.

Se stillingene vi har ledig

Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet, og utvikling for våre medarbeidere

For et bedre miljø
Vår klare forpliktelse overfor våre kunder og samfunnet gjenspeiles tydelig i vår misjon; For et bedre miljø. Kompetanse om tekniske fag er avgjørende for rådgiveres, prosjektutvikleres og entreprenørers evne til å utvikle fremtidsrettede og miljøriktige bygg. For oss er denne vissheten en drivkraft i selskapets satsning på miljøriktige tekniske installasjoner.

Kompetanseutvikling, samarbeid og faglige utfordringer prioriteres internt i GK. Det gode arbeidsmiljøet er en viktig årsak til at mange trives og blir værende. Vi etterstreber å gi våre medarbeidere god, faglig utvikling, for eksempel gjennom vårt interne kompetanseprogram GK-Skolen. Det er gode muligheter for karriereutvikling både faglig og innen ledelse.

"En lederstilling var ikke noe jeg i utgangspunktet så for meg da jeg startet i GK. I etterkant ser jeg at noen hadde blikket oppe, og så muligheten for meg. Min opplevelse er at man får tidlig ansvar og tillit dersom man ønsker det, og nå er det min oppgave å ha det overblikket." -Hieu Nguyen, Avdelingsleder i GK

Vi skaper løsninger for et klima i endring

Nøkkelen til suksess ligger i samarbeid på tvers av fag
Klimautfordringene krever en drastisk omstilling av samfunnet. Å redusere miljøbelastningene i det bygde miljø har allerede blitt et konkurransefortrinn for de som lykkes med å skape de gode løsningene. I GK bidrar vi ved å bruke vår kompetanse til å utvikle teknologi og tjenester som reduserer i energibruken i bygg. Vi lykkes fordi vi har solid teknisk kompetanse og kapasitet – og fordi vi gjennom optimal drift sørger for at teknikken lever opp til energiambisjonene og forventet kvalitet også etter at bygget er tatt i bruk.

"GK har fokus på miljø fra start til slutt under en installasjon. Helt fra kjøreplanen som sikrer at vi ikke bruker bilen mer enn nødvendig, til at vi skal kvitte oss med avfallet på en miljøvennlig måte." -Ina Maria Kvam, Elektriker i GK

Vi søker engasjerte og motiverte medarbeidere

Vil du jobbe med å skape tekniske løsninger for fremtidens bygg?
Vi er alltid på utkikk etter dyktige og engasjerte medarbeidere som kan ta oss enda et steg videre inn i fremtidens byggenæring, innen ventilasjon, byggautomasjon, kulde, elektro, rør og sikkerhet! Vi ønsker oss kolleger som tar ansvar og initiativ, og som vil dele sin kompetanse med andre. Kanskje er det deg?

"Våre kunder etterspør bærekraftige, smarte og energieffektive tekniske løsninger og installasjoner. Vi lykkes fordi vi har de beste fagarbeiderne og ingeniørene, og fordi vi evner å utnytte tverrfaglig kompetanse fra alle våre fagområder." -Kim Robert Lisø, Konsernsjef i GK

Se ledige stillinger