Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

AI som ressurs i rekruttering

AV Magnhild Freuchen

Våg å se på hva kunstig intelligens kan tilføre bedriften deres, men vær samtidig oppmerksom på eventuelle fallgruver, er ekspertens oppfordring.

– AI kan bidra med å effektivisere prosessen med rekruttering, blant annet ved at teknologien kan analysere store mengder kandidatdata i løpet av kort tid, forteller Fredrik Pettersson, teknologi di-rektør i ANFO, en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere.

– Eksempelvis vil dette kunne være til stor hjelp når man til et førstegangsintervju skal sortere ut hvilke kandidater som er aktuelle å gå videre med, legger han til.

I løpet av karrieren har Pettersson bygget tekniske løsninger og ledet kreative og tekniske team hos publisister, teknologi- og reklamebyråer.

I ANFO jobber han mer spesifikt med MarTech og AI, og hjelper medlemmene deres med å navige-re i tech-landskapet. En særlig interesse har han for generativ AI, og hvordan teknologien fremover vil komme til å endre kommunikasjons- og markedsføringsbransjen.

– Blant medlemmene våre ser vi at det er en enorm etterspørsel etter kunnskap om AI. I løpet av det siste året har jeg derfor holdt en rekke foredrag og innføringskurs om generativ AI, og på den måten bidratt til å gjøre det litt enklere for annonsørene å ta i bruk den nye teknologien.

Selv om AI-teknologien er mektig, så er den på ingen måte perfekt, påpeker Pettersson, og viser til at en stor bekymring er bias i AI-teknologien. Beslutningene kan bli skjeve, dersom dataene som teknologien lærer fra ikke er balanserte.

– I tillegg mangler AI det menneskelige elementet - helt åpenbart. AI kan ikke fange opp de subtile nyansene slik en erfaren rekrutterer kan. Det er så absolutt også etiske utfordringer med AI når det kommer til rekruttering. Det handler om mer enn bare teknologi: Nemlig hvordan vi velger å bruke teknologien, sier Pettersson, og utdyper:

– Vi må være forsiktige med personvern og sikre at AI ikke fører til diskriminering. Det er derfor ekstremt viktig at AI-systemene er transparente. Det gjelder rett og slett å være våken, og følge nøye med i alle ledd i prosessen.

At AI vil komme til å erstatte menneskelige rekrutterere, har han liten tro på. Han mener at AI heller kan komplementere menneskelige rekrutterere ved å kvalitetssikre og effektivisere prosessen. AI kan håndtere store mengder data, og på den måten gjøre grovarbeidet som vanligvis krever store meng-der menneskelige ressurser.

– Det er viktig å huske at rekruttering ikke bare handler om å ha riktig CV. Det handler også om menneskelige egenskaper, dømmekraft og forståelse, og dette er noe som AI ikke kan matche på en god stund.

– AI kan på sin side forbedre opplevelsen til kandidatene ved å gjøre rekrutteringsprosessen raskere, men også mer personalisert. Tenk deg bare å få tilbakemelding på om man kvalifiserer til en stilling i løpet av sekunder, og ikke uker, påpeker Pettersson.

Våg å teste

Til norske virksomheter har han en klar oppfordring: Våg å kaste dere ut i det, og undersøk på hvilke måter AI kan bli en ressurs. Men, vær samtidig oppmerksom på de fallgruvene som finnes.

– Det er viktig å ha forståelse for teknologien, gi de ansatte den nødvendige opplæringen og ikke minst ha de etiske retningslinjene på plass. Jeg tror at nøkkelen til suksess ligger i skjæringspunktet mellom menneskelig innsikt og bruk av teknologi.

Så, hvordan kan vi holde oss relevant for målgruppen vår gitt endringene i algoritmene til Meta og Google?

– Her er det nødvendig å holde tritt med endringene, og hele tiden sørge for at man er på riktig side av regelverket. I arbeidet med å holde seg relevant for målgruppen, kan man bruke AI for bedre å forstå og tilpasse kommunikasjonen sin, sier Pettersson.

Tips fra Fredrik:

Vurder bedriftens behov:

Identifiser spesifikke områder innen rekrutteringsprosessen hvor AI kan tilføre verdi.

Samle riktig data:

Sikre tilgang til kvalitetsdata for å trene AI-systemene. Dette vil være kritisk for nøyaktigheten i AI-beslutningene.

Implementer gradvis:

Start med et pilotprosjekt for å se AI-teknologiens påvirkning før full implementering.

Forstå AI-kapasiteter:

Bli kjent med hvordan AI kan anvendes i rekruttering, fra kandidatsøk til effektivisering av intervjuprosessen.

Samarbeid med eksperter:

Vurder å jobbe med AI-leverandører eller konsulenter som spesialiserer seg i rekrutteringsteknologi.

Fokuser på etikk og personvern:

Sørg for at AI-løsningen følger etiske retningslinjer og respekterer kandidatenes personvern.